Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2010-01-29

Kungl. Tekniska högskolan fick utmärkelse


Skolan för datavetenskap och kommunikation vid Kungl. Tekniska högskolan har tilldelats Utmärkelsen framstående utbildningsmiljö 2009.
Bilder från utdelningen
2010-01-27

Apotekarstudenter bör få avsluta forskarstudier


Högskoleverket instämmer i ett förslag från Socialdepartementet som innebär att sex doktorander som idag är anställda av Apoteket AB ska ges möjlighet att avsluta sina forskarstudier.
Läs yttrandet om apotekarstudenterPDF
2010-01-27

Barn till högutbildade går ofta vidare till forskarutbildning


Snedrekryteringen till forskarutbildningen är stor. Bland studenterna med lågutbildade föräldrar väljer ungefär fyra procent att gå vidare till forskarstudier. Om föräldrarna däremot själva är forskarutbildade är andelen betydligt högre, 16 procent. Det visar en ny rapport från Högskoleverket.
Till pressmeddelandet
2010-01-25

Högskoleverket kommenterar förslag om den nya gymnasieskolan


Högskoleverket har lämnat synpunkter på Skolverkets förslag på examensmål och programstruktur för den nya gymnasieskolan. Verket ifrågasätter om inriktning och profilering på flera program ger tillräcklig fördjupning.
Läs yttrandet om nya gymnasieskolanPDF
2010-01-22

Ändrade föreskrifter om värdering av utländska betyg


I och med regeringens beslut om att elever med betyg från IB-utbildning, Europaskolorna, Åland och Lycée International ska konkurrera på samma villkor som sökande med svenska gymnasiebetyg, har Högskoleverket ändrat föreskrifterna.
Läs mer om de ändrade föreskrifterna
2010-01-20

Så här fungerar de nya antagningsreglerna


Gymnasievalet är nu i full gång och valen påverkar även antagningen till högskolan. Hur fungerar meritpoäng och områdesbehörigheter? Här finns all information om de nya reglerna.
Läs om de nya antagningsreglerna
2010-01-18

Studentundersökning pågår!


Just nu pågår en europeisk undersökning av studenters villkor, EUROSTUDENT 2009. Frågorna rör bland annat ekonomi, bostad och undervisningstid. Det är viktigt att så många som möjligt svarar, för att det ska var möjligt att jämföra villkoren i olika länder.
Läs mer om studentundersökningen
2010-01-18

Svensk-engelsk ordbok uppdaterad


Ordboken har utökats med ett femtiotal ord och begrepp av relevans för högre utbildning. I ordboken finns nu också engelska översättningar av examensbenämningar. Ordboksarbetet fortsätter under året och ordboken kommer att uppdateras under 2010.
Till ordboken
2010-01-15

15 februari är sista anmälningsdag till högskoleprovet


Provet skrivs den 10 april.
Läs mer om högskoleprovet på studera.nu
2010-01-14

Kvalitetssäkring av undervisning på engelska behövs


Cirka 250 personer deltog i konferensen "Undervisning på engelska". En uppföljningsenkät visar att frågan behöver mer belysning. Bara en femtedel tycker att det egna lärosätet har kommit långt.
Läs utvärderingen

Ta del av filmade föredrag


2010-01-11

Nu går det att ansöka om rätt att utfärda examen på forskarnivå inom ett område


Från den 1 januari 2010 kan högskolor ansöka hos Högskoleverket om rätt att utfärda examen på forskarnivå inom ett område. Högskoleverket har också utarbetat en skriftlig vägledning för ansökan.
Läs mer