Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2009-12-22

Inför ett bra stipendieprogram för utländska studenter!


När studieavgifterna införs behövs ett slagkraftigt stipendieprogram. För att få genomslag internationellt bör programmet omfatta minst 1 000 fullfinansierade stipendier per år. Det uppmanar Högskoleverket, Internationella programkontoret, STINT och Svenska institutet till i en skrivelse till regeringen.
Läs mer
2009-12-21

Studenternas anställningsbarhet uppmärksammas


En ny rapport från Riksrevisionen visar att studenternas möjligheter att etablera kontakter med arbetslivet varierar stort mellan olika utbildningar. Högskoleverket vill sätta större fokus på den här frågan och vill därför i sitt förslag till ett nytt utvärderingssystem lyfta fram studenternas anställningsbarhet som en viktig kvalitetsaspekt.
Läs Riksrevisionens rapport
Läs mer om Högskoleverkets förslag till nytt utvärderingssystem
2009-12-17

Få studenter läser entreprenörskap — trots goda satsningar


De senaste fem åren har, enligt en ny kartläggning, antalet högskoleutbildningar inom entreprenörskap och innovation ökat, men det är fortfarande en liten andel studenter som går dessa utbildningar. Det är inom ekonomi, teknik och medicin som utbildning i entreprenörskap får störst utrymme.
Läs pressmeddelandet
2009-12-16

33 procent av tillsynsärenden 2005-2008 ledde till kritik


Antalet klagomål från studenter under perioden 2005-2008 var 375 stycken. Doktoranderna klagade oftast på dålig handledning och problem i samband med antagningen medan andra studenter oftast var missnöjda med frågor som gällde examination.
Ladda ner rapportenPDF
2009-12-15

Allvarliga brister i socionomutbildningar


Fyra socionomutbildningar håller mycket hög kvalitet. Å andra sidan har sju utbildningar så allvarliga brister att Högskoleverket ifrågasätter rätten att utfärda socionomexamen.
Till pressmeddelandet
2009-12-11

Förändring av antagningsreglerna till högskolan


Regeringen har den 10 december 2009 beslutat att sökande med betyg från IB-utbildning, Europaskolorna, Åland och Lycée International ska ingå i samma grupper som sökande med svenska gymnasiebetyg vid urval till högskoleutbildning.
Läs mer på studera.nu
2009-12-11

Kontroll av och information om bisysslor har blivit bättre


Den här uppföljningsrapporten visar att informationen, kontrollen och uppföljningen av högskolelärarnas bisysslor är mycket bättre år 2009 än år 2001. Men variationen mellan lärosätena är stor.
Ladda ner rapportenPDF
2009-12-10

EU:s slutsatser om kunskapstriangeln


Den 26 november antog EU:s ministrar för högre utbildning slutsatser om hur kunskapstriangeln — samverkan mellan utbildning, forskning och innovation — ska stärkas i Europa.
Läs mer
2009-12-10

KTH får Utmärkelsen framstående utbildningsmiljö


Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) vid KTH får Utmärkelsen framstående utbildningsmiljö 2009.
Högskoleverket uppmärksammar bland annat att studentinflytandet, med delvis nya och varierande metoder, fungerar väl. Utmärkelsen delas ut den 28 januari 2010.
Läs pressmeddelandet
Läs mer om Utmärkelsen framstående utbildningsmiljö
2009-12-10

Stor okunskap om nya antagningsregler till högskolan


Hösten 2010 införs nya antagningsregler till högskolan. Hälften av de ungdomar som läser sista året på gymnasiet och är intresserade av att studera vidare saknar tillräcklig kunskap om de nya reglerna. Det visar en undersökning från Högskoleverket. 
Läs pressmeddelandet
2009-12-08

Nya föreskrifter om examensbilaga


Nu finns nya föreskrifter om hur bilaga till examensbevis (Diploma Supplement) ska se ut. Ändringen gäller från den 1 januari 2010. Under december kommer mallen till nuvarande och till de nya föreskrifterna att finnas tillgängliga parallellt på webbplatsen.
Länk till föreskrifterna PDF
Länk till nya mallen
2009-12-03

Läsåret 2009/10 kan bli ett rekordår


Preliminära uppgifter om antalet nybörjare hösten 2009 visar på en 20-procentig ökning jämfört med förra höstterminen. För första gången på flera år står svenska studenter, och inte de utländska studenterna, för den största ökningen. Om trenden fortsätter kan läsåret 2009/10 bli ett rekordår med över 100 000 högskolenybörjare.
Till pressmeddelandet
2009-12-03

Samband mellan konjunktur och högskolestudier


Den här analysen visar att fler 19-åringar söker sig direkt till högskolan när det är lågkonjunktur, men även fler studenter som redan är i högskolan fortsätter sina studier.
Läs analysenPDF
2009-12-02

Nytt om konferensen


Nu finns bilder från konferensen Undervisning på engelska.... Vill du få löpande information, prenumerera på konferensuppdateringar via RSS.
Information om konferensen
2009-12-02

Två universitet kritiseras


Uppsala universitet och Högskolan i Gävle får kritik av Högskoleverket för att de inte har fattat beslut om avslag på ansökan om examensbevis. Därmed hade studenterna ingen möjlighet att få saken prövad av högre instans.  
Beslut för Uppsala universitetPDF

Beslut för Högskolan i GävlePDF