Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2009-11-30

Högskoleverket om Globaliseringsrådets slutrapport


Högskoleverket tycker inte att det är ett problem att svenska studenter är äldre än i andra länder och att genomströmningen är dålig. Breddad rekrytering ur social och etnisk bakgrund är angeläget.  
Läs yttrandetPDF
2009-11-30

Fler kvinnor än män tar examen


Kvinnor studerar effektivare än män. De tar ut sin examen i större utsträckning än män och de gör det på kortare tid. Högskoleverkets rapport visar också att det finns skillnader i varför män och kvinnor hoppar av sin utbildning.
Till pressmeddelandet
2009-11-27

Tillsynsbesök vid Lunds universitet


Högskoleverkets juridiska avdelning gör varje år tillsynsbesök vid några lärosäten. Nu har rappporten från besöket vid Lunds universitet publicerats.
Läs rapportenPDF
2009-11-25

Destination: högskolan


Broschyren Destination: högskolan riktar sig till elever på gymnasiet och andra som undrar hur det är att plugga på högskolan.

Broschyren innehåller intervjuer och tips från studenter som valt olika vägar i högskolan. Här finns också fakta och information om hur högskolestudier fungerar, om vad som krävs för att komma in och mycket mer.


Ladda ner broshyren i pdfPDF
Beställ den i tryckt form
2009-11-25

Bra system för kvalitetsarbete vid svenska universitet


De stora svenska universiteten har generellt bra kvalitet i sitt eget kvalitetsarbete. Göteborgs universitet och Linköpings universitet får det högre betyget i en ny granskning av Högskoleverket.
Läs pressmeddelandet
2009-11-23

Nya föreskrifter om examina på engelska


Nu finns nya föreskrifter om översättning till engelska av svenska examina. De träder i kraft den 1 februari 2010. Föreskrifter om konstnärliga examina beslutas senare. Översättningarna kommer även finnas i den digitala svensk-engelska ordboken.
Till föreskrifterna
2009-11-19

Flest 19-åringar bland sökande till högskolan


Inför hösten 2009 sökte 121 100 personer utan tidigare högskolestudier till universitet och högskolor. Det är en ökning med 27 000 eller 29 procent jämfört med förra hösten. Ökningen syns bland sökande i alla åldrar, men 19-åringarna har ökat mest. Det visar ny statistik från Högskoleverket och SCB.
Läs pressmeddelandet på SCB:s webbplats
2009-11-18

Hög kvalitet på utbildningsinformation med personlig digital katalog


Högskolan i Skövde och Högskolan Dalarna erbjuder blivande studenter en personlig digital utbildningskatalog. Det sparar papper, pengar och informationen träffar mer rätt.
Läs mer i Nyheter & DebattPDF
2009-11-18

Arbetet med ordboken fortsätter


En reviderad version av svensk-engelsk ordbok för högre utbildning kommer att publiceras vid årsskiftet. Dels ska ordboken kompletteras med viktiga begrepp som saknas, dels ska ytterligare några av de befintliga termerna definieras.
Till ordboken
2009-11-12

Akademiker kan räkna med jobb


Av dem som examinerades från högskolan läsåret 2005/06 hade nästan åtta av tio jobb ett år senare. Det är den högsta siffran sedan 2003. Dessutom fick en stor majoritet av dessa ett jobb som kräver högskoleutbildning. Det visar en ny rapport från Högskoleverket.
Läs pressmeddelandet
2009-11-11

Högskolornas klassificering av kurser


Hur högskolorna väljer att klassificera sina kurser har betydelse för vilken ersättning de får av staten. En ny analys från Högskoleverket visar att högskolorna under de senaste åren mer och mer närmat sig varandra — de klassificerar alltså sina kurser ganska lika.
Läs analysenPDF
2009-11-10

Högskoleverket kritiserar Örebro universitet


Högskoleverket kritiserar Örebro universitet för att man genom ett avtal försökt hindra en person från att anmäla universitetet till  Högskoleverket.
Läs beslutetPDF
2009-11-04

Arbetet med nytt system fortsätter


Implementeringsfasen av förslaget till kvalitetsutvärderingssystem har inletts. Den 29 oktober hade Högskoleverket det första mötet med ansvariga för kvalitetsarbetet på lärosätena.
Minnesanteckningar från mötet
2009-11-04

Linnéuniversitetets examensrätter


De tillstånd att utfärda examina som Växjö universitet och Högskolan i Kalmar har övergår till Linnéuniversitetet den 1 januari 2010.
Läs beslutet om examensrätternaPDF

Till Linnéuniversitetets webbplats


2009-11-03

Rapport om rankning finns nu på engelska


Rapporten Rankning av universitet och högskolor som studentinformation? som kom ut 2008 finns nu även på engelska (Ranking of universities and higher education institutions for student information purposes?).
Till rapportenPDF
2009-11-02

Nya ansökningar om rätten att ge masterexamen


Högskoleverket har fått in elva ansökningar från fem högskolor om att få starta nya masterutbildningar. Södertörns högskola är särskilt flitiga och har lämnat in fem ansökningar. Södertörns högskola vill bland annat starta masterutbildning i medieteknik och retorik.
Läs mer om prövning av examensrätt