Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2009-10-30

Fler studentbostäder behövs


Högskoleverket har yttrat sig över utvecklingsplanen för Stockholm — RUFS 2010. Vi anmärker bland annat på att bristen på studentbostäder inte nämns i planen. För att högre utbildning ska kunna byggas ut krävs fler studentbostäder.
Läs Högskoleverkets yttrandePDF
2009-10-29

Högskoleverket håller inte med


Högskoleverket anser inte att man i lag ska fastställa att socionomexamen ska krävas för vissa uppgifter som gäller socialnämndens arbete med barn och unga.
Läs remissvaretPDF
2009-10-28

Inga imamutbildningar i svensk högskola


Svenska högskolor bör inte ge imamutbildningar. Högre utbildning ska även i framtiden vara utan koppling till trosuppfattning och de olika trossamfunden bör istället själva ansvara för att utbilda sina religiösa ledare.
Läs Högskoleverkets remissvarPDF
2009-10-23

Information om högskoleprovet


Lördagen den 24 oktober skrevs högskoleprovet. Facit finns på studera.nu.
Läs mer om högskoleprovet på studera.nu
2009-10-22

Män gör högskoleprovet oftare


Män gör högskoleprovet fler gånger än kvinnor. Det kan vara en del av förklaringen till att män har bättre snittresultat. Resultatet ingår i en studie som Högskoleverket publicerar senare i höst.

2009-10-22

Arbeta utomlands i reglerat yrke — informationsblad


Undrar du vad som gäller för att få arbeta i ett reglerat yrke i Europa? Då gäller EG-direktivet om erkännande av yrkeskompetens. Läs informationsbladet "Räknas min utbildning när jag söker arbete utomlands?". Innehåller bland annat många länkar.
Till det svenska informationsbladetPDF
Till det engelska informationsbladet
2009-10-21

Faktablad om antagningsregler på tio språk


Faktabladen om de nya antagningsreglerna, som är riktade till elever, har översatts och finns nu på tio olika språk.
Till faktabladen
2009-10-16

Följ arbetet i Forum för internationalisering


Nu kan du ta del av vad som diskuterades på forumets senaste möte. I fokus låg samarbetet mellan den svenska högskolan och utvecklingsländer.
Läs mer
2009-10-16

Det behövs en gemensam definition av e-lärande


Bättre utvärderingar leder till förbättringar i utbildningen. Men hur ska det internationella samarbetet kring e-lärande se ut? Det diskuterade europeiska experter vid en konferens i Sigtuna.  
Läs artikeln
Läs senaste numret av Nyheter & DebattPDF
2009-10-09

Vill du läsa till våren?


Sista anmälningsdag var den 15 oktober. Det är i vissa fall fortfarande möjligt att att anmäla sig  - lär mer om Sen anmälan på  Högskoleverkets webbplats studera.nu. Där kan du också läsa mer om hur det är att läsa på ett universitet eller en högskola.
Till webbplatsen studera.nu
2009-10-07

Förberedelsearbetet har startat


Högskoleverket har påbörjat förberedelsearbetet med att senare kunna införa ett nytt kvalitetsutvärderingssystem. Just nu pågår ett aktivt utvecklingsarbete på verket. 
Läs mer
2009-10-02

"Att växa som student"


Konferensen om liberal education och bildning ägde rum i Visby den 17—18 september. Den anordnades av Högskoleverket och Högskolan på Gotland och cirka 120 personer deltog.
Läs kommentarer från Anders Flodström
Till dokumentation från konferensen
2009-10-01

Konferens om dimensionering av lärarutbildningarna


Temat för årets lärarkonferens är "Skola och lärarutbildning i förändring".
Läs mer om konferensen
Anmäl dig direkt
2009-10-01

Samma villkor för prövning inom komvux och gymnasiet


Högskoleverket är överlag positivt till förslaget om den nya skollagen. Men reglerna för prövning inom komvux bör skärpas så att villkoren blir samma som inom gymnasieskolan. 
Läs yttrandetPDF