Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2009-09-30

Uppdrag om vissa utländska gymnasiebetyg


Högskoleverket och VHS har utrett hur sökande med betyg från Åland, Lycée International, Europaskolan (EB) och International baccalaureate (IB) ska kunna konkurrera på samma villkor och i samma urvalsgrupper som sökande med svenska betyg. Idag överlämnas uppdraget till regeringen.
Läs rapportenPDF
Läs även VHS yttrande
2009-09-29

Bidrag för libyska doktorander


Högskoleverket har utrett ett ärende om att några lärosäten krävt ekonomiskt stöd från Libyens ambassad för doktorander. Verket konstaterar att lärosätena inte brutit mot bestämmelserna om avgiftsfri utbildning. De bör dock se över rutinerna på området.
Till beslutetPDF
2009-09-25

Förberedelse inför det nya kvalitetssystemet


Högskoleverket påbörjar nu förberedelsearbetet för att kunna implementera ett nytt kvalitetssystem.
Läs beslutetPDF
Se tidsplanen för utvärderingar 2010PDF
2009-09-25

Viktigt vad tidigare studenter tycker


Vilken information vill studenter ha när de ska välja högskoleutbildning? Den frågan har Högskoleverket försökt få svar på. Läs om arbetet med att förbättra studieinformationen på studera.nu i senaste numret av Nyheter & Debatt.
Läs artikeln
2009-09-23

Över 300 personer deltog i Kunskapstriangeln


Konferensen "The Knowledge Triangle Shaping the Future of Europe" handlade i vid mening om hur man ska bygga ett europeiskt kunskapssamhälle som kan klara sig i den globala konkurrensen.
Till konferensdokumentationen (på engelska)
2009-09-21

Konferens om att undervisa på engelska


Engelskan som undervisningsspråk är här för att stanna, men hur kan högskolan minska eventuella negativa effekter? Högskoleverket belyser frågan vid en konferens den 24 november i Stockholm.
Läs mer om konferensen
2009-09-17

Inte lätt fånga bildning


Lärarna är i allmänhet mycket medvetna om bildningsbegreppet medan studenterna inte alltid är det eller inte uppfattar begreppet som relevant. Det visar en förstudie som Högskoleverket gjort.
Till rapportenPDF
2009-09-16

Ökat intresse för högskoleprovet i hela landet


Antalet anmälda till höstens högskoleprov har landat på 47 000, en ökning med 47 procent jämfört med förra hösten. Det stora intresset är märkbart över hela landet. I Jönköping, Blekinge och Gotland samt vid Högskolan Väst är ökningen över 60 procent.
Läs pressmeddelandet
2009-09-16

Årsrapporten på engelska


I slutet av maj kom Högskoleverkets årsrapport 2009, som ger en samlad bild av den svenska högskolan.
Nu finns också rapporten i en kortare engelsk version.
Till rapportenPDF
2009-09-16

Operahögskolan kritiserad


Högskoleverket kritiserar Operahögskolan i Stockholm för att dess styrelse avvisat den representant som lärarna utsett i stället för en tidigare vald lärarrepresentant.
Läs beslutetPDF
2009-09-15

Högskoleverket föreslår nytt system för utbildningsutvärderingar


Förslaget till regeringen innebär bl.a. att utvärderingarna kommer att fokusera mera på studenternas resultat; vad studenterna kan och kan göra efter avslutad utbildning. Bedömningen ges på en tregradig skala där ej godtagbar kvalitet innebär ett ifrågasättande av examensrätten.  
Läs mer
2009-09-11

Oklarheter kring avvecklingen av Försvarshögskolan


Högskoleverket ser ingen anledning att gå emot utredningens förslag om att delar av Försvarshögskolans verksamheter integreras i det ordinarie högskoleväsendet. Men det finns oklarheter i själva genomförandet, menar verket.
Läs yttrandetPDF
2009-09-08

Tre utbildningsmiljöer går vidare


Högskoleverket har föreslagit att tre ansökningar till "Utmärkelsen framstående utbildningsmiljö 2009" ska granskas närmare. Bland annat har dessa i sina redovisningar framstått som framstående utbildningsmiljöer.
Läs mer
Se även beslutetPDF
2009-09-03

Tillströmningen av studenter till högskolan fortsätter


Enligt högskolornas senaste prognoser kommer antalet helårsstudenter år 2009 att vara 290 700, en ökning med sex procent jämfört med förra året. Högskolan Dalarna och Mittuniversitetet har ökat mest. Men vissa högskolor har problem att fylla sina platser.
Läs analysenPDF
2009-09-03

Osteopatutbildning inte högskolemässig


Högskoleverket anser inte att Skandinaviska Osteopathögskolans osteopatutbildning är högskolemässig.
Läs yttrandetPDF
2009-09-02

Anmälan senast 15 september


Om du vill skriva högskoleprovet i höst så kom ihåg att sista anmälningsdag är den 15 september.
Läs mer om högskoleprovet
Anmäl dig till höstens prov
2009-09-02

Låg lärarkompetens inom pedagogik


Majoriteten av de undervisande lärarna inom pedagogik är inte disputerade. På en tredjedel av landets pedagogikutbildningar genomförs 70 procent av utbildningen av lärare som inte är disputerade. Det här visar en ny rapport från Högskoleverket.
Läs pressmeddelandet
2009-09-01

Kunskapstriangeln: EU-konferens 31 augusti - 2 september


Högskoleverket anordnar på regeringens uppdrag EU-konferensen Kunskapstriangeln. Begreppet syftar på ett önskvärt samspel mellan utbildning, forskning och innovation för att skapa ett europeiskt kunskapssamhälle som klarar den globala konkurrensen. Syftet med konferensen är bland annat att belysa vad kunskapstriangeln är och lyfta fram behovet av ett systematiskt angreppssätt för att uppnå det önskvärda samspelet.
Läs mer
2009-09-01

Yttrande över rätt till vuxenutbildning


Högskoleverket är i princip positivt till förslaget om en rättighet att skaffa sig grundläggande behörighet, men menar att det för många kommer att vara otillräckligt.
Läs yttrandetPDF