Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2009-06-29

Konstnärlig examen på forskarnivå


Från och med nästa år kommer det för första gången att vara möjligt med konstnärlig examen på forskarnivå och den 1 januari 2010 startas en forskarskola. Som förberedelse har Högskoleverket tagit fram aspekter och kriterier för att pröva examensrätterna.
Läs merPDF
2009-06-29

Informatörskonferensen


Du som vill friska upp minnet av Högskoleverkets informatörskonferens i maj kan ta del av filmer, minnesanteckningar och bilder på konferenswebben. Vi återkommer till hösten om datum och plats för nästa års konferens.
Läs mer
2009-06-26

Reell kompetens - en möjlighet att bli behörig


Den som saknar formell behörighet men anser sig ha skaffat de nödvändiga kunskaperna på annat sätt kan få sin kompetens prövad av högskolan. Man kan också tillgodoräkna sig den reella kompetensen. Dessa bedömningar har dock en låg prioritet på högskolorna.
Läs rapportenPDF
2009-06-26

Nu finns en tabellbilaga till årsrapporten


Beställ eller ladda ner tabellbilagan som är ett komplement till Högskoleverkets årsrapport.
Ladda ner tabellbilaganPDF
Beställ i webbshopen
2009-06-25

Hur ska utländska betyg värderas?


Högskoleverket har tagit fram en ny föreskrift för värdering av utländska betyg.
Läs föreskriftenPDF
2009-06-25

Ingen psykoterapeutexamen till Örebro och Folkuniversitetet


Högskoleverket föreslår att Folkuniversitetet i västra regionens ansökan om att få utfärda psykoterapeutexamen avslås. Även Örebro universitet får avslag på sin ansökan.
Läs beslutet om ÖrebroPDF
Läs beslutet om FolkuniversitetetPDF
2009-06-25

Nya regler föreslås för brottsdömda studenter


Universitet och högskolor ska kunna dra in rätten för en student att genomgå verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om de som är ansvariga för verksamheten, till exempel ett landsting eller en skola, säger nej till att ta emot studenten. Det föreslår Högskoleverket till regeringen.
Läs pressmeddelandet
2009-06-24

Högskolan i Borås får civilekonomexamen


Högskoleverket har beslutat att ge Högskolan i Borås rätt att utfärda civilekonomexamen.
Läs beslutetPDF
2009-06-23

Studiesociala kommitténs förslag får underkänt


Högskoleverket står bakom förslaget att höja studiemedlen, men man är kritisk till merparten av de övriga förslagen. Verket tror inte att kommitténs huvudförslag kommer att öka genomströmningen i högskolan. Dessutom är bilden av studenterna bristfällig eftersom förslagen nästan enbart gäller studenter som läser på program.
Läs yttrandetPDF
2009-06-18

Många nya doktorander


Allt fler går vidare till forskarutbildning. Teknik och medicin är populärt — mer än hälften av de nya doktoranderna påbörjade studier inom något av dessa två områden. Det visar en ny rapport från Högskoleverket och SCB.
Läs pressmeddelandet på SCB:s webbplats
2009-06-17

Tillsynsbesök på DI


Högskoleverkets juridiska avdelning gör varje år tillsynsbesök vid några lärosäten. Senaste tillsynsrapporten handlar om besöket på Dramatiska institutet.
Läs rapportenPDF
2009-06-17

Tillägg i biomedicinsk analytikerexamen föreslås


Högskoleverket har på uppdrag av regeringen sett över examensbeskrivningen för biomedicinsk analytiker.
Läs yttrandet härPDF
2009-06-16

Konferens: Systematiskt kvalitetsarbete vid högskolan


Konferensen hålls i Stockholm den 8 september.
Läs mer
2009-06-15

Hur öppnar man högskolan för fler?


Högskoleverket har följt upp arbetet med så kallad breddad rekrytering vid 36 universitet och högskolor under åren 2006—2008. Tre områden lyfts fram som speciellt viktiga.
Läs mer i rapporten Uppföljning av lärosätenas arbete med breddad rekrytering 2006—2008PDF
2009-06-11

Att växa som student


Hur bör 2000-talets utbildning se ut för att studenten ska växa? Det och mycket annat diskuteras på konferens om bildning på Gotland den 17-18 september. Anmäl dig senast den 16 juni!
Läs mer
2009-06-11

Plagiering inom högskolan fortsätter att öka


Plagieringsfusk är fortfarande den absolut vanligaste orsaken till att studenter blir föremål för disciplinåtgärder. Under förra året ökade fusket ytterligare — cirka 300 studenter varnades eller blev avstängda för plagiering. Det är en ökning med tolv procent jämfört med året innan.
Läs rapportenPDF
Läs även intervjun med plagieringsexperten Jude Carroll i senaste numret av StudenträttPDF
2009-06-09

Högskoleverket rättar


3 juni publicerades en rapport om uppföljningar inom religionsvetenskap och teologi. Det står i Högskoleverkets bedömning av utbildningar vid Uppsala universitet att en professur är finansierad av Svenska kyrkan. Uppsala universitet har påpekat att detta är felaktigt och meningen ska strykas.

2009-06-09

Fortfarande få kvinnor som blir professorer


Antalet kvinnliga professorer fortsätter att ligga på en låg nivå. Bara var femte professor är kvinna och de är i minoritet inom nästan alla ämnesområden. Könsfördelningen är som mest ojämn inom matematik och teknikvetenskap; bara sex respektive tio procent av professorerna är kvinnor. Det visar en ny rapport från Högskoleverket och SCB.
Läs pressmeddelandet på SCB:s webbplats
2009-06-04

Sista ansökningsdag för andra krav inför ht 2010


För utbildningar som startar efter den 1 juli 2010 ska ansökningar som gäller kurskrav vara Högskoleverket tillhanda senast den 15 september 2009. För ansökningar som avser ett års yrkes- eller arbetslivserfarenhet är sista datum den 30 juni.
Läs merPDF
2009-06-04

Dåligt förberedda studenter utmaning för högskolan


Högskolan ställs inför nya utmaningar när studenterna kommer med andra kunskaper än de som krävs för högre utbildning. Gruppen studenter som kommer dåligt förberedda till högskolan har blivit större enligt en ny studie från Högskoleverket.
Läs pressmeddelandet
2009-06-03

Välbesökt Kvalitetskonferens


Den nionde Kvalitetskonferensen genomfördes 13-14 maj i Stockholm med temat Högskolan som kvalitetskultur.
Se filmer och övrig dokumentation från konferensen
2009-06-03

Examensrätter i teologi ifrågasätts


Högskoleverket ifrågasätter flera universitets och högskolors rätt att examinera studenter i religionsvetenskap och teologi. Samtidigt föreslår Högskoleverket att flera nya ansökningar om examensrätter vid enskilda teologiska högskolor avslås.
Läs pressmeddelandet
2009-06-02

Kalmar får konstnärlig masterexamen i design


Högskoleverket beviljar Högskolan i Kalmars ansökan om att få utfärda konstnärlig masterexamen i design. Beslutet kommer att följas upp hösten 2012.
Läs beslutetPDF
2009-06-01

Kunskapstriangeln - EU-konferens 31 augusti - 2 september


Högskoleverket anordnar på regeringens uppdrag EU-konferensen Kunskapstriangeln. Begreppet syftar på ett önskvärt samspel mellan utbildning, forskning och innovation för att skapa ett europeiskt kunskapssamhälle som klarar  den globala konkurrensen. Syftet med konferensen är bland annat att belysa vad kunskapstriangeln är och lyfta fram behovet av ett systematiskt angreppssätt  för att uppnå det önskvärda samspelet.
Läs mer (öppnas i nytt fönster)