Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2009-04-29

Jävsinvändning mot sakkunniga


En jävsinvändning mot två sakkunniga i en av Högskoleverkets bedömargrupper har inkommit till Högskoleverket. Verket ansåg att de två sakkunniga inte var jäviga.
Läs beslutetPDF
2009-04-28

Styra och ställa


Högskoleverket säger i sitt yttrande över "Styra och ställa - förslag till effektivare statsförvaltning" bland annat att tillsynen över statliga lärosäten inte kan överföras till länsstyrelserna utan måste utföras av en myndighet med specialiserad kompetens.
Läs yttrandetPDF
2009-04-28

Lunds universitet får allvarlig kritik


Två personer har anmält Lunds universitet för jäv under anställningsförfarandet. ÖNH fann att jäv förekommit. Trots det jobbar de anställda personerna kvar.
Läs beslutetPDF
2009-04-24

Andra mötet för Forum för internationalisering


Nu kan du ta del av minnesanteckningar och presentationer från forumets andra möte.
Läs mer
2009-04-21

Fler studerar vid högskolan igen


Sedan början av 2000-talet har antalet nya studenter legat på samma nivå, men förra läsåret vände trenden och nästan 6 000 fler började studera än året innan. Utländska studenter står för en stor del av ökningen. Det visar ny statistik från Högskoleverket och SCB.
Läs pressmeddelandet på SCB:s webbplats
2009-04-17

Komikerna Anders och Måns på studera.nu


På studera.nu finns några korta filmer med studentinformation. Nu kan man även se SVT-komikerna Anders och Måns i två filmer som handlar om tillfällen då man önskar att man hade pluggat.
Till filmerna på studera.nu
2009-04-16

Se SYV-konferens i efterhand


Missade du Högskoleverkets, VHS och Skolverkets konferens om de nya antagningsreglerna till högskolan?
Nu kan du titta på konferensen i efterhand. Du kan också ladda ner presentationen som visades.
Läs mer
2009-04-16

Framstående utbildningsmiljö 2009


Fyra ansökningar har kommit in till Högskoleverket. KTH har nominerat Arkitekturskolan och Skolan för datavetenskap och kommunikation. Umeå universitet vill också uppmärksamma två miljöer; Psykologmottagningen och Genusforskarskolan.
Läs mer
2009-04-16

KTH kritiseras för lång handläggningstid


Högskoleverket kritiserar KTH för att studenter ibland fått vänta upp till ett år eller mer innan deras ärende behandlats av disciplinnämnden.
Läs beslutetPDF
2009-04-15

Vad ska en arkeolog egentligen kunna?


I sin granskning av utbildningar i arkeologi påpekar Högskoleverket att de inte är överens om vad en student behöver kunna. Överlag är utbildningarna i arkeologi bra och håller god kvalitet men det är stora skillnader mellan utbildningarna.
Läs pressmeddelandet
2009-04-14

Inga examensrätter ifrågasatta


Högskoleverket har genomfört en fördjupad granskning av idé- och lärdomshistoria vid Högskolan i Halmstad och Lunds universitet samt idéhistoria vid Stockholms universitet. Alla uppfyller kvalitetskraven.
Läs beslutetPDF
2009-04-08

Utbildningar i kulturvetenskap alltför olika


Utbildningarna i kulturvetenskap varierar alltför mycket. Innehållet i utbildningarna är inte samordnade sinsemellan och de har olika namn. Det här försvårar för studenterna skriver Högskoleverket i en ny rapport.
Läs pressmeddelandet
2009-04-07

Inget extra högskoleprov


Högskoleverket har övervägt möjligheten att ordna ett extra högskoleprov under våren. Efter samtal med ett antal lärosäten framgår att efterfrågan är liten. Detta satt i relation till den höga kostnaden för att ordna ett  extraprov gör att verket beslutat att inte göra det.  

2009-04-07

Halmstad får examinera civilekonomer


Högskoleverket ger Högskolan i Halmstad rätt att examinera civilekonomer. Men Halmstad måste på sikt komma till rätta med den låga andelen disputerade lärare under civilekonomutbildningens inledande år.
Läs mer
2009-04-06

Att växa som student


Välkommen på konferens den 17-18 september 2009 på temat "Hur bör 2000-talets utbildning se ut för att studenten ska växa?"
Läs mer