Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2009-03-31

Bra med mer forskning i lärarutbildningen


Forskningen inom lärarutbildningen har under lång tid varit underfinansierad. Därför välkomnar Högskoleverket nya satsningar på forskning som föreslås i utredningen En hållbar lärarutbildning. Men verket är kritiskt till de föreslagna examensbeskrivningarna.
Läs pressmeddelandet
2009-03-30

Fler män måste välja lärarutbildning


I dagens förskola och grundskola lyser männen med sin frånvaro. Men om Sverige ska förbli ett av världens mest jämställda länder måste någonting göras åt obalansen mellan könen inom lärarkåren i skolan. För det krävs en ambitiös nationell satsning där resurser avsätts för en längre tid.
Läs pressmeddelandet
2009-03-30

Ansök om Utmärkelsen framstående utbildningsmiljö 2009


Högskoleverket inbjuder svenska universitet och högskolor att nominera institutioner, program eller andra organisatoriska enheter till Utmärkelsen framstående utbildningsmiljö 2009. Sista datum för ansökan är den 15 april 2009.
Läs mer
2009-03-27

Högskoleprovet skrevs i lördags


Lördagen den 28 mars skrev drygt 50 000 personer högskoleprovet. Frågor från journalister besvaras av Margaretha Hallgren, tfn 08-563 087 67.
Läs mer på studera.nu
2009-03-26

Högskolestudier ett självklart val — i vissa kommuner


Ungdomars val att studera vidare på högskolan påverkas i hög grad av var i landet de bor. I Årjäng i Värmland har bara sju procent av 21-åringarna börjat studera — i Danderyd är andelen nästan 70 procent. Det visar en analys från Högskoleverket där man har kartlagt ungdomars övergång till högskolan.
Läs pressmeddelandet
2009-03-25

Välja utbildning efter intresse eller för att få jobb?


Det är veckans fråga för Framtidspanelen på studera.nu. "Låt intresset styra" säger bland annat Saco, Svenskt Näringsliv och SFS medan Sveriges elevråds centralorganisation menar att det kan vara lönt att överväga en "tråkig" utbildning, som har större chanser att leda till jobb.
Till Framtidspanelen på studera.nu
2009-03-25

Bra med nya vägar till yrkeslärarutbildningen


Högskoleverket är i stort positivt till förslaget om nya behörighetskrav för lärare i yrkesämnen. Men verket betonar att det är högskolorna som ska fatta besluten om behörighet.
Läs remissvaretPDF
2009-03-24

Civilekonomexamen föreslagen till Jönköping


Högskoleverket föreslår regeringen att Högskolan i Jönköping får rätt att utfärda civilekonomexamen när de lärare som rekryterats finns på plats.
Läs yttrandetPDF
2009-03-19

Utredning drar felaktiga slutsatser


Långtidsutredningen ser dålig genomströmning inom högskolan som ett hot mot tillväxten. Men genomströmning är ett dåligt mått att använda i en diskussion om tillväxt när en examen inte är målet för många av studenterna. Utredningen verkar inte ha förstått hur högskolan eller arbetsmarknaden fungerar.
Läs remissvaretPDF
2009-03-18

Brister i högskolornas kvalitetsarbete


Högskoleverket har granskat hur nio universitet och högskolor hanterar sitt eget kvalitetsarbete. Rapporten som nu släpps visar att en högskola får det högsta omdömet och tre får underkänt.
Läs pressmeddelandet
2009-03-16

Fokus på kommunikation i Karlstad


Årets informatörskonferens äger rum i Karlstad 6-7 maj.
Läs programmet och anmäl dig här
2009-03-11

Anmäl dig till Kvalitetskonferensen 2009


Den äger rum den 13-14 maj i Stockholm. Nu finns preliminärt program och samtliga presentationer utlagda på webben.
Läs mer
2009-03-11

Det finns utrymme för fler studenter


Det är fortfarande för få studenter för att högskolorna ska kunna utnyttja hela det belopp som finns avsatt för utbildning. Av det maximala takbeloppet på 19 miljarder användes 17,8 miljarder 2008. Det finns med andra ord utrymme för att anta fler studenter under 2009.
Läs pressmeddelandet
2009-03-10

Att växa som student
Konferens på Gotland i september


Hur skapar man en grundutbildning för hela studenten? Hur ska en utbildning se ut för att studenten ska växa?
Läs mer
2009-03-10

Nya tvivelaktiga utbildningar


Högskoleverket har identifierat två tvivelaktiga utbildningsanordnare som verkar i Sverige. Tidigare har alla utbildningsanordnare, som inte är erkända, funnits utomlands även om de vänt sig till svenskar.
Läs mer
2009-03-09

Kunskap och kvalitet — kvinnor och män i framtidens högskola


Välkommen till seminarium den 2 april på Stockholms universitet. Anmälan senast 27 mars.
Läs mer och anmäl dig
2009-03-06

Nordisk konferens om kvalitetssäkring


NOQA arrangerar i april en konferens om kvalitetssäkring av högre utbildning i de nordiska länderna.
Läs mer
2009-03-05

Regeringsuppdrag om nytt system för kvalitetsutvärdering


Regeringen har idag gett Högskoleverket i uppdrag att utreda hur ett nytt system för utvärdering av högskoleutbildning ska utformas.
Läs pressmeddelandet på regeringens webbplats
Läs universitetskansler Anders Flodströms kommentar
Läs regeringsuppdragetPDF
2009-03-05

Högskoleverkets kampanj "Ett medvetet val" drar igång


Vecka 10 kör Högskoleverket igång en studieinformationskampanj som vill uppmuntra till att göra ett medvetet val.
Läs mer om kampanjen
2009-03-05

Ljus arbetsmarknad väntar för högskoleingenjörer


I dag publicerar Högskoleverket en rapport om vilka utbildningar som väntas leda till jobb. Bristen på högskoleingenjörer och tandläkare kommer att bli ännu större inom de närmsta åren. Däremot väntas det bli ett överskott på jurister och ekonomer.
Läs pressmeddelandet