Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2009-02-26

Inga ökade resurser per student - trots satsningar


Trots att det har skett ekonomiska förstärkningar av grundutbildningen under de senaste tio åren ligger genomsnittsintäkten per student fortfarande kvar på samma nivå som 1998. Det visar en ny rapport som Högskoleverket publicerar idag.
Läs pressmeddelandet
2009-02-26

Forskarutbildningar i antikens kultur oroande små


Högskoleverket har granskat utbildningar inom antikens kultur och samhällsliv samt egyptologi. I den rapport som nu publiceras efter granskningen framgår att forskarutbildningen är särskilt utsatt.
Läs mer
2009-02-19

Rusning till högskoleprovet


Fler än 50 000 personer kommer att skriva högskoleprovet i vår, vilket är en ökning med ungefär 20 procent. Högskoleverket tror att ökningen beror på lågkonjunkturen, nya antagningsregler till högskolan och att kullen 19-åringar är större än vanligt.
Läs mer
2009-02-18

Kompletterings- förfarandet ska anges i kursplanen


Högskoleverket kritiserar Malmö högskola för att det kompletteringsförfarande som har tillämpats i samband med en underkänd hemtentamen inte nämns i kursplanen.
Läs beslutetPDF
2009-02-18

Allt färre svenskar studerar utomlands


Antalet utländska studenter som kommer till Sverige ökar kraftigt, men det är inte alls lika vanligt att svenska studenter åker utomlands för att studera. Det innebär att det numera är färre svenskar som reser ut än antalet utländska studenter som kommer till Sverige.
Läs pressmeddelandet på SCB:s webbplats
2009-02-17

Examinationen tog orimligt lång tid


Högskoleverket kritiserar Örebro universitet för att en examination inom företagsekonomi har tagit orimligt lång tid och för att man inte följt sina egna regler om handledning och examination. Universitetet har vidtagit åtgärder för att förhindra liknande situationer i framtiden.
Läs beslutetPDF
2009-02-13

Rättssäker examination avgörande för studenter


- Den här rapporten är ju enklare att använda än lagboken. Den är mer som en uppslagsbok.
Så kommenterar Moa Neuman, ordförande för SFS, Högskoleverkets rapport Rättssäker examination, andra omarbetade upplagan.
Läs mer i Studenträtt nr 1, 2009PDF
Beställ rapporten
2009-02-12

Utländska studenter dominerar på masterprogrammen


På många av de tvååriga masterprogrammen som infördes hösten 2007 finns knappt några svenska studenter alls. KTH och högskolorna i Gävle, Halmstad och Blekinge domineras nästan helt av utländska studenter på sina masterprogram. Det visar ny statistik från Högskoleverket.
Läs pressmedelandet
2009-02-06

Banbrytande samarbete mellan myndigheter


I onsdags skickades en folder ut till alla som går i trean på gymnasiet. Foldern är resultatet av ett myndighetssamarbete där alla har viktig information som handlar om livet efter gymnasiet.
Det är, förutom Högskoleverket, Arbetsförmedlingen, Centrala Studiestödsnämnden, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Skolverket, och Verket för högskoleservice som samarbetat om foldern.
Ladda ner foldernPDF
2009-02-06

Forum för internationalisering


Forumet skapades i slutet av 2008 med syftet att förbättra samordningen mellan de myndigheter och organisationer som stödjer lärosätenas internationalisering. Bland annat ska frågor med anknytning till rekrytering av utländska studenter diskuteras.
Läs mer
2009-02-06

Välkommen till Kvalitetskonferensen 2009


Konferensen äger rum i Stockholm den 13-14 maj. Huvudtema: Högskolan som kvalitetskultur.
Läs mer om konferensen