Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2009-01-30

Allt om de nya antagningsreglerna


Här hittar du all information om de nya antagningsreglerna till högskolan som börjar användas hösten 2010.
Läs mer
2009-01-30

Olika erfarenheter av RUC och nationella resurscentrum


Vilken betydelse har de regionala utvecklingscentrumen (RUC) och de nationella resurscentrumen (NRC) för skolutvecklingen? Det har Högskoleverket utvärderat i en ny rapport som är en redovisning av ett regeringsuppdrag.
Läs rapporten (pdf)PDF
2009-01-29

Skrivande inte nödvändigtvis bildande


Maria Hammarén som skrivit Bildning och skrivande hävdar att skrivande i sig inte nödvändigtvis är bildande. Däremot låter texten den skrivande komma i kontakt med andra delar av sig själv så att man får syn på tankar som är nya vägar till förståelse.
Läs rapporten (pdf)PDF
Fler bildningsrapporter
2009-01-28

Konferens om de nya antagningsreglerna


I vår anordnar Högskolverket, Skolverket och VHS konferenser som har fokus på de nya antagningsreglerna till högskolan. Det finns många platser kvar till konferensen i Umeå.
Läs mer och välkommen med din anmälan
2009-01-27

Ny upplaga av svensk-engelsk ordbok


Nu finns det en uppdaterad version av den elektroniska svensk-engelska ordbok med aktuella ord och begrepp av relevans för högre utbildning. Högskoleverket ansvarar för ordboken medan universitet, högskolor och andra myndigheter, aktiva inom högre utbildning, fungerar som remissinstanser.
Länk till ordboken
2009-01-26

15 februari är sista anmälningsdag till högskoleprovet


Provet skrivs den 28 mars.
Läs mer på studera.nu
2009-01-26

Högskoleverket medverkar i Rekryteringsbazaren


Rekryteringsbazaren äger rum den 6-7 februari 2009 i Kulturhuset, Stockholm. Då har du tillfälle att träffa Högskoleverkets handläggare som arbetar med bedömningar av utländska högskoleutbildningar och lärarbehörighet. Passa på att ställa dina personliga frågor till dem!
Tid: Fredag 6/2 kl. 11-18 samt lördag 7/2 kl. 11-16.
Läs mer om Rekryteringsbazaren
2009-01-21

Umeå universitet får kritik


Högskoleverket kritiserar Umeå universitet för att inte ha hanterat en doktorands rätt till handledning i enlighet med bestämmelserna i högskoleförordningen.
Läs beslutetPDF
2009-01-21

4 februari: Kunskap,  kvalitet och jämställdhet


Högskoleverket arrangerar tre seminarier om att ta tillvara kompetensen hos båda könen för högsta möjliga kvalitet på exempelvis forskning. Det första seminariet äger rum den 4 februari i Kalmar. 
Läs mer
2009-01-16

Utmärkelsen framstående utbildningsmiljö 2008 utdelad


Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik på Chalmers och Designhögskolan vid Umeå universitet har tilldelats Utmärkelsen framstående utbildningsmiljö 2008.
Se bilder från utdelningen
Läs anvisningar för ansökan till 2009 års utmärkelse
2009-01-15

Historia behöver mer internationalisering


Högskoleverket har granskat utbildningarna i historia och det är en positiv bild som kommer fram i rapporten. Utbildningarna i historia håller överlag god kvalitet. Men mer behöver göras för att öka utbytet med omvärlden.
Läs pressmeddelandet
2009-01-13

Oklar antagning till Konstfack


Högskoleverket riktar kritik mot att Konstfack har använt sig av ett antagningsförfarande som inte har stöd i högskoleförfattningarna.
Läs beslutetPDF
2009-01-07

Mälardalens högskola får kritik


Högskoleverket har efter en anmälan granskat hur Mälardalens högskola har hanterat processen att avveckla ämnena biologi, kemi och bioteknik. Kritiken riktas mot utformningen av utbildningsplaner.
Läs beslutetPDF