www.hsv.se

Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2012-05-31

God tillströmning till högskolan och forskningen växer


Verksamheten inom Sveriges universitet och högskolor har de senaste åren varit rekordstor och aldrig har så många avlagt en examen. Nu genomgår högskolesektorn stora förändringar. Årsrapporten från Högskoleverket ger den samlade bilden av högskole-Sverige i statistik och analyser.
Läs pressmeddelandet
2012-05-30

Så är kvaliteten på sociologiutbildningarna


Utbildningarna i sociologi och närliggande huvudområden demografi, kriminologi, rättssociologi och socialpsykologi får spridda omdömen. En femtedel av utbildningarna får det högsta omdömet "mycket hög kvalitet". Hälften bedöms ha "hög kvalitet" och nära en tredjedel "bristande kvalitet".
Läs pressmeddelandet
2012-05-30

Felaktiga utvärderingsresultat publicerades


I dag släpptes resultaten av kvalitetsutvärderingen i sociologi och närliggande huvudområden. Tyvärr följde av misstag även andra utbildningar med i publiceringen till webbfunktionen Resultatsök. Det handlar om utbildningar vars utvärderingsresultat kommer att släppas senare i år.
Läs mer
2012-05-30

Specialpedagogisk kompetens ger goda lärmiljöer


Specialpedagogexamen bör avskaffas och en speciallärarexamen erbjudas med ytterligare en inriktning mot pedagogiskt arbete. Det föreslår Högskoleverket i sin utredning av behovet av specialpedagoger och en särskild specialpedagogexamen.
Till pressmeddelandet
2012-05-29

Kompletterande utbildningar för utländska studenter kartlagd


Utländska studenter är ofta motiverade och lyckas med kompletterande högskoleutbildningar under förutsättning att utbildningen individualiseras och att studenternas förkunskaper utreds. Det visar en ny rapport från Högskoleverket.
Läs mer och ladda ner rapporten
2012-05-25

Stor ökning av antalet sökande till lärarutbildningar


När de nya lärarprogrammen startade hösten 2011 minskade antalet förstahandssökande till lärarutbildningarna kraftigt. I år har siffran istället ökat med hela 21 procent jämfört med förra året, vilket också innebär en ökning jämfört med antalet sökande till höstterminen 2010, alltså innan de nya lärarprogrammen startades.
Läs pressmeddelandet
2012-05-24

Stora skillnader i högskolestarten


Andelen högskolestudenter med utländsk bakgrund har ökat under den senaste tioårsperioden. Men sett till hur stor andel av 25-åringarna som börjat studera finns det stora skillnader bland studenter med svensk respektive utländsk bakgrund. Det visar nya siffror från Högskoleverket och SCB.
Läs pressmeddelandet
2012-05-23

Beslut om nya examenstillstånd


Högskoleverket har beslutat att ge Örebro universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna och Malmö högskola nya examenstillstånd.
Se lista med besluten
2012-05-23

Freemover-studenterna från tredje land minskade med 79 procent efter avgiftsreformen


En ny analys från Högskoleverket visar att 79 procent färre freemover-studenter från tredje land kom till Sverige för högskolestudier hösten 2011 jämfört med året innan, då avgifterna för dessa studenter ännu inte var införda.
Läs pressmeddelandet
2012-05-22

Passar inte in i mallen


Allt fler länder går mot att titta på vad som kommer ut ur utbildningssystemet; inte bara vad man stoppar in i form av resurser. Det säger Lars Haikola apropå den kritik som The European Association for Quality Assurance in Higher Education riktar mot kvalitetssäkringssystemet i en preliminär rapport.
Läs mer i senaste numret av Nyheter & DebattPDF
2012-05-21

Systemet fungerar


De första besluten i det nya kvalitetssäkringssystemet är tagna. Nästa
steg i processen är att lärosätena analyserar resultaten och överväger
på vilka sätt utbildningen kan utvecklas.
Läs mer i Lars Haikolas ledare
2012-05-16

Utbildningarna i företagsekonomi granskade


Av de 67 utvärderade utbildningarna i företagsekonomi har nära 40 procent så pass stora brister att de får omdömet bristande kvalitet. Samtidigt finns det många goda exempel på bra företagsekonomiska utbildningar runt om i landet, visar utvärderingen.
Läs pressmeddelandet
2012-05-15

Konferens om hanteringen av disciplinärenden


Den 21 september arrangerar Högskoleverket en konferens som syftar till att hjälpa lärosätena i deras uppgift att hantera disciplinfrågor. Konferensen har ett brett perspektiv på hanteringen av disciplinärenden. Bland annat kommer internationella studenters förutsättningar, juridiska tillämpningsproblem och hur man kan arbeta med att minska förekomsten av fusk att tas upp.
Läs mer och anmäl dig här
2012-05-15

Rekryteringsmålen för kvinnliga professorer analyserade


Högskoleverket har på uppdrag av regeringen analyserat och lämnat förslag på hur de rekryteringsmål för andelen kvinnliga professorer som regeringen satt upp för universitet och högskolor kan bli mer effektiva och ändamålsenliga. Ett av förslagen är att nya mål sätts upp efter innevarande fyraårsperiod.
Läs rapportenPDF
2012-05-11

Vägledning för uppföljning av bristande kvalitet


För de utbildningar som får omdömet bristande kvalitet i verkets utvärderingar sker en uppföljning inom ett år. Därefter beslutar Högskoleverket om ett eventuellt återkallande av examenstillståndet. En vägledning för hur uppföljningen av ifrågasatta utbildningar ska gå till beräknas vara klar senast den 1 juli. Så snart den är klar läggs den ut på hsv.se.

2012-05-09

Allvarlig kritik mot SLU för hantering av befordringsärenden


Högskoleverkets kritik gäller hur en fakultet vid SLU har hanterat ärenden  om befordran till lektor respektive professor. Utan att först låta sakkunniga granska ansökningarna har fakultetens lärarförslagsnämnd ansett att de sökande inte borde befordras.  Men några formella beslut om avslag har inte tagits utan de sökande har uppmanats att återta ansökan.
Läs mer i beslutetPDF
2012-05-09

Hög kvalitet på utbildningar i kognitionsvetenskap


Högskoleverket har utvärderat kvaliteten på utbildningarna i kognitionsvetenskap. Av de totalt sex utbildningar bedöms fyra ha hög kvalitet. Två av utbildningarna — kandidatutbildningen vid Högskolan i Skövde och masterutbildningen vid Linköpings universitet — får omdömet mycket hög kvalitet.
Till resultaten (nytt fönster)
2012-05-08

Stödåtgärder vid underkänd VFU


I ett tillsynsbeslut fann Högskoleverket att Stockholms universitet inte följde sina rutiner om stödåtgärder vid risk för underkännande av verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom lärarutbildningen. Universitetet beslutade därför att erbjuda studenten ytterligare ett tillfälle och upprätta en utvecklingsplan för studenten inför den tredje VFU-perioden. Högskoleverket konstaterade att Stockholms universitet vidtar ändamålsenliga åtgärder och avslutade ärendet.
Läs mer i det första beslutetPDF
Läs mer i uppföljningsbeslutetPDF
2012-05-04

Gynnas män av det nya högskoleprovet?


Män har alltid lyckats bättre på högskoleprovet än kvinnor. Sedan i höstas innehåller provet mer matematik och mindre ord- och textförståelse.
Läs mer
2012-05-03

Felaktiga mejl om antagning


I höstas skickade Stockholms universitet ut mejl till sökande med besked om antagning till två olika program. I två fall har sökande anmält universitetet för att de fått mejl om antagning till program som universitetet senare tagit tillbaka. Högskoleverket kritiserar inte universitetet för att ha tagit tillbaka beskeden men är kritiskt till de misstag som universitetet har gjort vid utskicken av mejlen.
Läs mer i det första beslutetPDF
Läs mer i det andra beslutetPDF
2012-05-03

Kvalitetsutvärderingarna även på studera.nu


Resultaten av Högskoleverkets utvärderingar av kvaliteten för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå finns nu även på studera.nu. Utvärderingarna hittas under fliken Sök och jämför utbildning och där ges information om de utbildningar som utvärderats.
Till Sök och jämför utbildning
2012-05-02

Resultatet från högskoleprovet klart


Från och med den 2 maj kan de drygt 57 000 som skrev högskoleprovet den 31 mars hämta sina resultatbesked på studera.nu. I vår var det 160 personer som skrev 2.0.
Till resultatsidan på studera.nu