www.hsv.se

Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2013-01-02

Hsv.se avpublicerades den 30 juni 2013


Högskoleverket lades ned den 31 december 2012. Istället har två nya myndigheter bildats, Universitets- och högskolerådet samt Universitetskanslersämbetet. Informationen på denna webbplats har flyttats/kommer att flyttas över till respektive webbplats; www.uhr.se och www.uk-ambetet.se.
Till UK-ämbetets webbplats
Till Universitets- och högskolerådets webbplats