Dekorationsbild
2012-06-21

Stigande intresse för forskarstudier i Sverige

Förra året var ett rekordår i antal utländska doktorander. Av samtliga doktorandnybörjare kom 37 procent från andra länder. Det visar ny statistik från Högskoleverket och SCB. Statistiken visar också att allt fler har en doktorandanställning under forskarstudierna.
Senast uppdaterad: 2012-06-21
Kontaktperson: Ingrid Pettersson, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se