www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-05-15

Rekryteringsmålen för kvinnliga professorer analyserade

Högskoleverket har på uppdrag av regeringen analyserat och lämnat förslag på hur de rekryteringsmål för andelen kvinnliga professorer som regeringen satt upp för universitet och högskolor kan bli mer effektiva och ändamålsenliga. Ett av förslagen är att nya mål sätts upp efter innevarande fyraårsperiod.
Senast uppdaterad: 2012-05-15
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se