Dekorationsbild
2012-07-04

Oro för studentinflytandet och kårernas oberoende

SUHF och SFS har gjort en nulägesrapport om studentinflytandet, två år efter kårobligatoriets avskaffande.

Rapporten visar att många studentkårer har ett minskande medlemstal, är ekonomiskt pressade och att oberoendet gentemot lärosätena på sikt är i fara.

Senast uppdaterad: 2012-07-12
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se