Dekorationsbild
2012-06-26

Högskoleverket välkomnar utredningen om högskolornas föreskrifter

De frågor som tas upp i utredningen är av mycket stor betydelse för studenternas rättssäkerhet. Utredningen innehåller en bra kartläggning av vilka författningsbestämmelser som ger de statliga högskolorna rätt att meddela föreskrifter eller fatta förvaltningsbeslut.
Senast uppdaterad: 2012-06-27
Kontaktperson: Teresa Edelman, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se