Dekorationsbild
2012-07-24

Högskoleutbildade har lägre arbetslöshet i alla konjunkturer

Oberoende av konjunkturläge är arbetslösheten högst för personer med grundskoleutbildning som högsta utbildning. Arbetslösheten är lägre bland dem med gymnasieutbildning och lägst för dem med högskoleutbildning som högsta utbildning.
Senast uppdaterad: 2012-07-23
Kontaktperson: Anders Viberg, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se