Dekorationsbild
2012-06-07

”Transparanta maktstrukturer gynnar jämställdhet”

Samtidigt som kvinnliga studenter dominerar konstnärliga utbildningar är det fortfarande flest män i toppen. Orsaken är bland annat slentrianmässiga bedömningar vid tjänstetillsättningar. Det lyfter jämställdhetsprojektet ”Rekrytering, karriär och karriärvägar vid de konstnärliga högskolorna” fram. En av slutsatserna är att rekryteringsprocessen måste bli mer transparent.
Senast uppdaterad: 2012-06-07
Kontaktperson: Stina Moritz, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se