Dekorationsbild
2012-06-14

Förslag till förbättringar av doktoranders studiesociala villkor

Utbildningsdepartementet har skrivit en promemoria om förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för. Högskoleverket har nu yttrat sig över promemorian. Bland annat ställer sig Högskoleverket positivt till förslaget om att minska användandet av utbildningsbidrag för doktorander från två till ett år.
Senast uppdaterad: 2012-06-14
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se