Dekorationsbild
2012-06-18

ENQA senarelägger beslut om Högskoleverkets medlemskap

Som medlem i ENQA, The European Association for Quality Assurance in Higher Education, granskas Högskoleverkets kvalitetsarbete vart femte år. I februari i år besökte en internationell bedömargrupp Högskoleverket för att utföra en sådan granskning. Då hade ännu inga beslut fattats inom det nya kvalitetsutvärderingssystemet, vilket innebar att det inte fanns några yttranden eller beslut som bedömningsgruppen kunde ta del av. Vid ENQA:s styrelsemöte den 12 juni beslutades därför att ett par punkter ska följas upp vid ett platsbesök på Högskoleverket före den 14 september då styrelsens nästa möte hålls.  Först då får Högskoleverket besked om fortsatt medlemskap i ENQA. Det nuvarande medlemskapet förlängs tills vidare.
Senast uppdaterad: 2012-06-18
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se