Tidplan

Utvärderingarna ska genomföras 20112014.

Högskoleverket utvärderar utbildningar som kan leda till en kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamen. Utvärderingarna görs i fyra års-cykler. I dagsläget är enbart en liten del av alla utbildningar utvärderade.
Vissa utbildningar kommer att utvärderas med hjälp av en annan metod. Det gäller utbildningar där det inte har producerats några, eller mycket få,  självständiga arbeten. Nyinrättade utbildningar, utbildningar som leder till högskoleexamen eller utbildningar under avveckling utvärderas inte.

Utvärderingarna pågår mellan 2011 och 2014. De är indelade i sex utvärderingsomgångar. I tabellen nedan ser du när de olika utvärderingarna påbörjas och vem som är kontaktperson på Högskoleverket. Varje utvärdering tar cirka 10–15 månader att genomföra.

Omgång 1

— publicerade och pågående

De utvärderingar som har publicerats hittar du i Resultatsök (nytt fönster) »

Utvärdering

Kontaktperson

Publiceringsdag

Ekonomisk historia Loulou von Ravensberg 2012-04-25
Företagsekonomi Carl Sundström 2012-05-16
Nationalekonomi Karl Weigelt 2012-04-25
Geografi, kulturgeografi, geovetenskap Ulrika Thafvelin 2012-04-25
Informatik Karin Agelii 2012-06-13
Kognitionsvetenskap, kognitiv neurovetenskap Karin Agelii 2012-05-09
Medie- och kommunikationsvetenskap Viveka Persson 2012-04-25
Journalistik Viveka Persson 2012-04-25
Psykologi, psykologexamen Robert Östberg 2012-04-25
Arbetsvetenskap Per Rosenblad 2012-04-25
Sociologi, demografi Åsa Ekberg 2012-05-30
Statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, u-landskunskap Henrik Holmquist 2012-06-20

Omgång 2 — pågår

Upptaktsmöten för omgång 2 ägde rum under hösten 2011.

Utvärdering

Kontaktperson

Publiceringsdag

Arbetsterapeutexamen Nils Olsson 2012-10-17
Audiologi, audionomexamen Nils Olsson 2012-08-29
Biomedicinsk analytikerexamen Gun Eriksson 2012-06-13
Biomedicinsk laboratorievetenskap Gun Eriksson 2012-06-13
Folkhälsovetenskap Charlotte Hansson 2012-06-27
Genusvetenskap Susanna Sjödin Lindenskoug 2012-06-13
Hälso- och sjukvårdsadministration Cecilia Nordqvist  
Rättsvetenskap och närliggande huvudområden samt juristexamen Riitta Räty 2012-09-05
Logopedi och logopedexamen Nils Olsson 2012-09-05
Optikerexamen Margareta Stark 2012-11-28
Ortopedteknik, ortopedingenjörsexamen Margareta Stark 2012-08-29
Farmaci och receptarieexamen Cecilia Nordqvist 2012-06-20
Sjukgymnastexamen Nils Olsson  
Sjukhusfysikerexamen Margareta Stark 2012-11-14

Omgång 3 — pågår

Upptaktsmöten för omgång 3 äger rum under våren 2012.

Utvärdering

Kontaktperson

Publiceringsdag

Afrikanska och orientaliska språk Åsa Ekberg  
Allmän språkvetenskap och lingvistik Robert Östberg 2012-12-19
Baltiska och slaviska språk Inger Wikström Öbrand 2012-11-07
Engelska Ulrika Thafvelin 2012-12-19
Översättning Lena Pettersson  
Finskugriska språk Viveka Persson  
Klassiska språk Per Rosenblad 2012-12-05
Litteraturvetenskap Karl Weigelt  
Retorik Johanna Köhlmark  
Romanska språk Lisa Jämtsved Lundmark  
Svenska, nordiska språk Stella Annani  
Tyska Pär Brännström  
Östasiatiska språk Anders Sundin 2012-12-12

Omgång 4 — påbörjas hösten 2012

Upptaktsmöten för omgång 4 äger rum under hösten 2012.

Utvärdering

Kontaktperson

Arkitektexamen, landskapsarkitektexamen, landskapsingenjörsexamen Karin Agelíi
Biologi Carl Sundström
Civilingenjörsexamen Riitta Räty
Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Nils Olsson
Fysik Johanna Köhlmark
Högskoleingenjörsexamen, brandingenjörsexamen Riitta Räty
Kemi Susanna Sjödin Lindenskoug
Utbildningar inom jord, skog och trädgård Robert Östberg
Matematik och matematisk statistik Loulou von Ravensberg
Miljövetenskap Margareta Stark
Statistik Loulou von Ravensberg
Teknikvetenskapliga utbildningar, inkl. IT och nya medier Riitta Räty

Omgång 5


Upptaktsmöten för omgång 5 äger rum under våren 2013.

Utvärdering

Kontaktperson

Antropologi  
Arkeologi  
Arkivvetenskap  
Barn- och ungdomskultur  
Barnmorskeexamen, generella examina i reproduktiv hälsa och närliggande huvudområden Tomas Egeltoft
Biblioteks-och informationsvetenskap  
Biomedicinsk vetenskap  
Estetik  
Etnologi  
Filmvetenskap  
Filosofi  
Historia  
Idé- och lärdomshistoria  
Klinisk medicinsk vetenskap  
Konstvetenskap  
Kulturvetenskap  
Kulturvård  
Läkarexamen, generella examina i medicin, biomedicin och närliggande huvudområden Viveka Persson
Länderstudier  
Medicinsk vetenskap  
Modevetenskap  
Museologi  
Musikvetenskap  
Röntgensjuksköterskeexamen, generella examina i radiologi och närliggande huvudområden Tomas Egeltoft
Sjuksköterskeexamen, generella examina på grundnivå i vårdvetenskap/omvårdnad Gun Eriksson
Specialistsjuksköterskeexamen, generella examina på avancerad nivå i vårdvetenskap/omvårdnad Per Rosenblad
Tandläkarexamen, Tandteknikexamen, Tandhygienistexamen, generella examina i odontologi Tomas Egeltoft
Teatervetenskap  
Teologi och religionsvetenskap  

Omgång 6 — påbörjas hösten 2013


Upptaktsmöten för omgång 6 äger rum under hösten 2013.
 • Apotekarexamen
 • Civilekonomexamen
 • Didaktik
 • Djuromvårdnad
 • Djursjukvårdarexamen
 • Folkhögskollärarexamen
 • Hippologexamen
 • Husdjursvetenskap
 • Idrottsvetenskap
 • Konstnärliga examina
 • Lantmästarexamen
 • Media och design
 • Måltidskunskap
 • Officersexamen
 • Pedagogik
 • Psykoterapeutexamen
 • Sjöingenjörsexamen
 • Sjökaptensexamen
 • Socialt arbete
 • Socionomexamen
 • Speciallärarexamen
 • Specialpedagogexamen
 • Studie- och yrkesvägledarexamen
 • Turism- och fritidsvetenskap
 • Utbildningsvetenskap
 • Veterinärexamen
 • Yrkeslärarexamen


Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se