Kungl. Tekniska högskolan fick utmärkelsen 2009

Skolan för datavetenskap och kommunikation vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH) fick Utmärkelsen framstående utbildningsmiljö 2009.
Här kan du se bilder från utdelningen den 28 januari 2010 i Högskoleverkets lokaler.

Stolta mottagare av utmärkelsen

Mingel

Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se