Sök bland befintliga examenstillstånd

Alla utfärdade examenstillstånd finns samlade i en databas. Du kan söka fram vilket examenstillstånd ett universitet eller en högskola har. Du kan också leta reda på vilka universitet och högskolor som har ett visst examenstillstånd. Du kan dessutom ta reda på om ett universitet eller en högskola har ett specifikt examenstillstånd.
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se