Prövning av nya lärarexamina

Fakta om de nya lärarexamina


Den nuvarande lärarexamen ersätts med fyra nya:
 • Förskollärarexamen
 • Grundlärarexamen
 • Ämneslärarexamen
 • Yrkeslärarexamen

Grundlärarexamen består av:

 • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
 • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1—3
 • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4—6

Ämneslärarexamen består av:

 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7—9
 • Ämneslärarexamen gymnasium med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Universiteten och högskolorna kan årligen ansöka om att få utfärda de olika lärarexamina. Sista ansökningsdag är 15 oktober.

De nya examina träder i kraft den 1 juli 2011. Alla universitet och högskolor som vill utfärda de nya examina måste ansöka om tillstånd hos Högskoleverket.

Lärosäten med lärarexamina


I Högskoleverkets examenstillståndsdatabas kan du se vilka lärosäten som har vilka lärarexamamina »

Beslut gällande förskollärarexamen, yrkeslärarexamen och grundlärarexamen


I länkarna nedan ser du vilka lärosäten som sökte och vilka som fick förskollärarexamen, yrkeslärarexamen och grundlärarexamen samt när besluten togs.

Förskollärarexamen


Pressmeddelande om beslut tagna den 14 december 2010 »
Pressmeddelande om beslut tagna den 31 maj 2011 »

Yrkeslärarexamen


Pressmeddelande om beslut tagna den 14 december 2010 »
Nyhet om beslut taget den 10 maj 2011 »

Grundlärarexamen


Pressmeddelande om beslut tagna den 17 december 2010 »
Pressmeddelande om beslut tagna den 14 juni 2011 »

Beslut gällande ämneslärarexamina


I länkarna nedan ser du vilka lärosäten som sökte och vilka som fick ämneslärarexamen inom vilka ämnen. Besluten togs den 18 januari respektive 21 juni 2011.

Årskurs 7-9


Pressmeddelande om beslut tagna den 18 januari »
Pressmeddelande om beslut tagna den 21 juni »

Sammanställning över ämneslärarexamina årskurs 7-9 »PDF

Gymnasieskolan


Pressmeddelande om beslut tagna den 18 januari »
Pressmeddelande om beslut tagna den 21 juni »

Sammanställning över ämneslärarexamina gymnasieskolan »PDF

Bedömning och prövning 


Bedömningsgrunder


De bedömningsgrunder som Högskoleverket tillämpar vid examenstillståndsprövningar utgör en tolkning av målen i högskolelag och högskoleförordning. Dessa är:
 • Samlad lärarresurs
 • Utbildningsmiljö
 • Styrdokument
 • Undervisning, kurslitteratur och examination
 • Säkring av examensmålen
 • Infrastruktur
 • Säkring av utbildningens kvalitet

Arbetsgången för tillståndsprövningen är följande:

 • Ansökan med underlag skickas till Högskoleverket. Enskilda utbildningsanordnare skickar däremot ansökan till regeringen. Sista ansökningsdag är den 15 oktober.
 • Sakkunniga utses av Högskoleverket.
 • De sakkunniga granskar dokument och intervjuar nyckelpersoner.
 • Högskoleverket fattar beslut utifrån de sakkunnigas yttrande (vad gäller enskilda utbildningsanordnare så fattar regeringen beslutet efter förslag från Högskoleverket).

Nya examensbeskrivningar


Se examensbeskrivningarna för de nya lärarexamina i högskoleförordningen.

Ladda ner de nya examensbeskrivningarna »PDF

Ämneskombinationer


Ladda ner förordningen om ämneskombinationer »PDF

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen


Ladda ner förordningen om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen »PDF

Tillstånd att utfärda ämneslärarexamen


Ladda ner förordningen om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med en viss inriktning »PDF

Underlag för tillståndsprövning från och med hösten 2011


Ansökan är nu att betrakta som nyansökan. Den ska till skillnad från det som gällde vid den extrainsatta prövningen våren 2011 vara komplett, det vill säga normalt omfatta samtliga aspekter. Aspekterna infrastruktur och säkring av utbildningens kvalitet behöver dock endast behandlas av de lärosäten som inte hade tillstånd att utfärda lärarexamen före 2010 och som i den senaste prövningen fått en negativ bedömning med avseende på dessa aspekter.

Vägledning


Ladda ner vägledning för prövning »PDF
Ladda ner kalkylblad för redovisning av lärarresurser »Excel 2007

Kontaktperson


Jana Hejzlar
E-postadress enligt fornamn.efternamn@hsv.se.
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se