Prövning av masterexamen

Ett antal högskolor har sedan 2006 ansökt om att få utfärda masterexamen. Utifrån prövningarna har vi beviljat ett antal nya masterexamenstillstånd.

Fem ansökningar från fem högskolor 2010

 • Ersta Sköndal högskola
 • Högskolan Väst
 • Malmö högskola
 • Södertörns högskola
 • Teologiska högskolan Stockholm

I rapporten Högskoleverkets prövningar av masterexamensrätt 2011 kan du läsa om vilka högskolor som fick tillstånd att utfärda masterexamen och inom vilket område.

Till Högskoleverkets prövningar av tillstånd att utfärda masterexamen 2011 »PDF

Tio ansökningar från fem högskolor 2009

 • Ersta Sköndal högskola
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan Väst
 • Södertörns högskola

I rapporten Högskoleverkets prövningar av masterexamensrätt 2010 kan du läsa om vilka högskolor som fick tillstånd att utfärda masterexamen och inom vilket område.

Till Högskoleverkets prövningar av tillstånd att utfärda masterexamen 2010 »PDF

Fem ansökningar 2008


Följande fem högskolor ansökte 2008 om tillstånd att utfärda masterexamen inom ett eller flera områden:
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle
 • Mälardalens högskola
 • Högskolan i Skövde
 • Södertörns högskola

I rapporten Högskoleverkets prövningar av masterexamensrätt 2009 kan du läsa om vilka högskolor som fick tillstånd att utfärda masterexamen och inom vilket område.

Till Högskoleverkets prövningar av tillstånd att utfärda masterexamen 2009 »PDF

Sju ansökningar 2007


Följande sju högskolor ansökte 2007 om tillstånd att utfärda masterexamen inom ett eller flera områden:
 • Ersta Sköndal högskola
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan Kristianstad
 • Malmö högskola
 • Södertörns högskola

I rapporten Högskoleverkets prövningar av masterexamensrätt 2008 kan du läsa om vilka högskolor som fick tillstånd att utfärda masterexamen och inom vilket område.

Till Högskoleverkets prövningar av tillstånd att utfärda masterexamen 2008 »PDF

Tio ansökningar 2006


Följande högskolor ansökte 2006 om tillstånd att utfärda masterexamen inom ett eller flera områden:
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Jönköping
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan Väst
 • Malmö högskola
 • Södertörns högskola

I rapporten Prövning av masterexamensrätt 2007 kan du läsa om vilka högskolor som fick tillstånd att utfärda masterexamen och inom vilket område.

Till Högskoleverkets prövningar av tillstånd att utfärda masterexamen 2007 »PDF

Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se