Prövning av examina på forskarnivå

Ett antal högskolor har sedan 2010 ansökt om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom ett område. Ansökan har gällt generell examen på forskarnivå eller konstnärlig examen på forskarnivå. Utifrån prövningarna har Högskoleverket beviljat ett antal nya tillstånd att utfärda examen på forskarnivå.  

Sex ansökningar från fem högskolor hösten 2011.

 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle
 • Luleå tekniska universitet
 • Malmö högskola

Fem av ansökningarna rörde generell examen på forskarnivå och för dem togs beslut i maj 2012.

Se beslut »

En av ansökningarna rörde konstnärlig examen på forskarnivå. Beslut om ansökningen förväntas i juni 2012.

Sju ansökningar från fyra högskolor hösten 2010 och våren 2011

 • Högskolan i Borås
 • Mälardalens högskola
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan Väst

Samtliga ansökningar rörde generell examen på forskarnivå. Beslut om ansökningar togs i juni och augusti 2011

Se beslut »

Tjugotre ansökningar från tolv högskolor våren 2010

 • Dans- och cirkushögskolan
 • Gymnastikhögskolan i Stockholm
 • Högskolan i Borås                       
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad                 
 • Högskolan i Jönköping
 • Högskolan i Skövde                    
 • Högskolan Kristianstad 
 • Konstfack
 • Luleå tekniska universitet (institutionen för musik och medier).
 • Malmö högskola    
 • Södertörns högskola 

Nitton av ansökningarna gällde generell examen på forskarnivå. Beslut om dessa togs i juni 2010. Fyra av ansökningarna rörde konstnärlig examen på forskarnivå. Beslut om dessa togs under hösten 2010 och våren 2011.

Se beslut »
                                         

Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se