Forum för internationalisering

Forum för internationalisering skapades i slutet av 2008 på Utbildningsdepartementets initiativ. Syftet är att förbättra samordningen mellan de svenska myndigheter och organisationer som berörs av och kan påverka universitetens och högskolornas internationalisering.
Dekorationsbild
Internationaliseringen av den högre utbildningen ger möjligheter, men det kan också uppstå problem. När många organisationer är inblandade finns det till exempel risk att frågor faller mellan stolarna. I forumet kan deltagarna utbyta erfarenheter, inventera möjligheter och arbeta tillsammans för att undvika sådana problem. Forumet har till uppgift att underlätta samordning av de berörda myndigheternas och organisationernas arbete. Forumet träffas två till tre gånger per år och arbetet samordnas av Högskoleverket och Internationella programkontoret.

Vilka är med i forumet?

 • CSN
 • Högskoleverket
 • Internationella programkontoret
 • Justitiedepartementet
 • Migrationsverket
 • Sveriges förenade studentkårer
 • Sida
 • Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning
 • Lärosätena (genom Sveriges universitets- och högskoleförbund)
 • Svenska institutet
 • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
 • Utbildningsdepartementet
 • Utrikesdepartementet
 • Verket för högskoleservice

Se även en detaljerad förteckning över alla medlemmar »PDF

Minnesanteckningar från Forum för internationalisering


Tidigare anteckningar hittar du i arkivet.
Dagens punkter var:

Rapportering av uppdrag och från arbetsgrupper bl.a. om EU-studenters folkbokföring, bristen på studentbostäder, utbytesstudenters betyg, uppehållstillstånd för utbytesstudenter, förlängning av uppehållstillstånd och rutiner för Svenska institutets stipendier,

Översynen av avgiftsreformen Inom Utbildningsdepartementet pågår en översyn av avgiftsreformen och dess konsekvenser. De synpunkter som hade kommit in till departementet redovisades och diskuterades.   

Se även kortversion av minnesanteckningarna i pdf »PDF

Senast uppdaterad: 2012-12-18
Kontaktperson: Gunnar Enequist, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se