Samarbeten

Erkännande av utländsk utbildning


Arbetet med erkännande av utländska utbildningar är en i allra högsta grad internationell fråga.  På Högskoleverket är det avdelningen för bedömning av utländsk utbildning som arbetar med att utveckla formerna för erkännande av högre utbildning, framför allt det europeiska samarbetet.

Kvalitetssäkring av högre utbildning


Det är viktigt att utbildningar i olika länder är jämförbara och håller en jämn kvalitet. Högskoleverket arbetar aktivt i det internationella samarbetet om utvärdering av högre utbildning, framför allt inom Europa.

Forum för internationalisering


13 organisationer samt högskolor och universitet deltar i forumet som har syftet att förbättra samordningen mellan de svenska myndigheter och organisationer som berörs av och kan påverka universitetens och högskolornas internationalisering.
Senast uppdaterad: 2011-10-21
Kontaktperson: Lars Petersson, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se