Högskolan i världen

Bolognaprocessen


Högskoleverket deltar i samarbetet som har som mål att göra Europa till ett sammanhållet område för högre utbildning.

Internationella publikationer och statistik

  • Vi publicerar varje vecka ett internationellt nyhetsbrev om utländska förhållanden.
  • I våra analyser kan du läsa om hur aktuella frågor hanteras i andra länder.
  • Statistikdatabasen innehåller bland annat fakta om internationell mobilitet.

Aktuella internationella aktiviteter

  • Forum för internationalisering samordnar universitetens och högskolornas internationalisering.
  • En konferens om engelska som undervisningsspråk hölls i september 2009.
  • Erkännandekonferenser hålls med jämna mellanrum och handlar om erkännande av utländsk utbildning.

Internationella jämförelser


Högskoleverket genomför och deltar i undersökningar som syftar till internationella jämförelser av utbildning på högre nivåer.
Senast uppdaterad: 2011-03-24
Kontaktperson: Gunnar Enequist, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se