Erasmus mundus

Erasmus Mundus är ett samarbets- och mobilitetsprogram inom högre utbildning som syftar till att lansera EU som ett "centre of excellence" för lärande i världen. Programmet består av fyra olika delar: Gemensamt magisterprogram, stipendier till studenter och lärare från tredje land, partnerskap med lärosäten i tredje land samt stöd till marknadsföring.

Läs mer på Internationella programkontorets webbplats (nytt fönster) »

Senast uppdaterad: 2011-02-11
Kontaktperson: Lars Petersson, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se