Utbildning på grundnivå

Målen med utbildning på grundnivå är att studenterna ska få
  • kunskaper och färdigheter inom utbildningens område
  • förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
  • förmåga att följa kunskapsutvecklingen
  • förmåga att utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Utbildning på grundnivå ska i huvudsak bygga på de kunskaper som eleverna får i gymnasieskolan, eller på motsvarande kunskaper. För att bli antagen till utbildning på grundnivån krävs därför att man har slutfört en gymnasieutbildning eller motsvarande.

Läs mer under Antagning till grundnivå »

Schema över utbildnings- och examensstrukturen: Grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
Senast uppdaterad: 2010-09-14
Kontaktperson: Lennart Ståhle, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se