Utbildning före 1 juli 2007

All högskoleutbildning före den 1 juli 2007 bedrevs i form av kurser, vanligen 5—20 veckor långa. Liksom nu kunde flera kurser vara sammanfogade till ett utbildningsprogram.

Prov och betyg


Kurser avslutades liksom nu med en examination som kunde vara skriftlig eller muntlig. Studenterna fick betyg på de kurser de genomgått. De betyg som oftast användes var underkänd, godkänd och väl godkänd, men universitetet eller högskolan kunde även använda andra betygssystem.

Poängsystem


Omfattningen av högskoleutbildning angavs enligt ett poängsystem där en poäng motsvarade en veckas heltidsstudier. Ett års heltidsstudier motsvarade alltså 40 poäng.

Examina


I Sverige var de olika examina indelade i generella examina och yrkesexamina. De generella examina inom grundutbildningen var högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen med ämnesdjup och magisterexamen med ämnesbredd.
När examenssystemet ändrades infördes sammanfattningsvis följande förändringar:
  • masterexamen infördes på avancerad nivå
  • en ny generell examenskategori infördes för det konstnärliga området
  • civilekonomexamen infördes
  • juris kandidatexamen bytte namn till juristexamen
  • högskoleingenjörsexamen blev treårig
  • arkitekt-, civilingenjörs- och sjukhusfysikerexamina blev femåriga.

Du kan läsa mer om vilka examina som gavs och om vilka examina som har tagits bort.

Examina före 1 juli 2007 »

Examina som tagits bort »

Övergångsregler


Den som har påbörjat en utbildning före den 1 juni 2007 har rätt att ta ut en examen enligt de äldre bestämmelserna till och med den 30 juni 2015. Du kan

Läs mer om detta i högskoleförordningen »

Senast uppdaterad: 2010-08-23
Kontaktperson: Lennart Ståhle, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se