Bilaga till examensbevis

Diploma Supplement


Regeringen har fastställt att varje examensbevis också ska följas av en examensbilaga som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet (Högskoleförordningen 6 kap 10 §).

Bilagan kallas Diploma Supplement och Högskoleverket anger vad den ska innehålla (Förordning 2006:1053). Den ska underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands men också i Sverige.

Obs! En ny föreskrift gäller från 1 juli 2012 (HSVFS 2012:4).

Länk till förskriften 2012:4 »PDF

Till mallen för Diploma Supplement från 1 juli 2012 »

Examensbilaga för samtliga utbildningsnivåer


Från och med den 1 juli 2007 ska en examensbilaga utfärdas till samtliga examina på alla utbildningsnivåer.

Förenklad bedömning av kompetens


Examensbilagan innehåller en beskrivning av innehållet i och omfattningen av din svenska examen och det svenska högskolesystemet. Det gör det lättare för arbetsgivare, myndigheter och universitet i Europa när de ska bedöma din svenska utbildning; det förenklar både bedömningen av vilken utbildning din svenska utbildning motsvarar och prövningen av om du ska få rätt att utöva ett reglerat yrke.

Informationsblad om Diploma Supplement (enligt examensordningen som trädde ikraft den 1 januari 2007)


Högskoleverket har tagit fram ett informationsblad om Diploma Supplement enligt den nya examensordningen: Vad är Diploma Supplement?

Ladda ner informationsbladet Vad är Diploma Supplement? »PDF

Examensbilaga till examina utfärdade enligt de äldre bestämmelserna


Fram till utgången av juni 2015 har den som påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2007 rätt att få ut examen enligt den äldre examensordningen. Examen ska då åtföljas av bilaga utfärdad enligt Högskoleverkets tidigare förordning (HSVFS 2002:5).

Till mallen för Diploma Supplement enligt gamla examensordningen »

Senast uppdaterad: 2012-07-04
Kontaktperson: Nina Kowalewska, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se