Ansökan om annan platsfördelning/alternativt urval och andra krav

Universitet och högskolor kan ansöka till Högskoleverket om att få använda behörighetskrav utöver vad som finns inom en områdesbehörighet och om att få använda ett alternativt urval till mer än en tredjedel av platserna. Detta gäller för utbildningar som vänder sig till nybörjare.

Högskoleverket har tagit fram vägledningar för denna tillståndsgivning, en som gäller behörighetskrav och en som gäller alternativt urval. Dessa vägledningar ändrades i september 2012.

Frågor om tillstånd kan ställas till Leif Strandberg, fornamn.efternamn@hsv.se, tfn 08-563 087 79.

Vägledning för ansökan om tillstånd till alternativt urval »PDF

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor »PDF

Brev skickat till lärosätena med bland annat tidplan för alternativt urval »PDF


Ansök här


Ansökan bör göras direkt i ett webbformulär. OBS! Formuläret kan bara användas för en utbildning i taget. Om ansökan gäller tillstånd för flera utbildningar måste man fylla i ett formulär för varje utbildning.

Webbformulär för ansökan om alternativt urval och andra krav »

Senast uppdaterad: 2013-06-13
Kontaktperson: Leif Strandberg, e-post enligt fornamn.efternamn@uhr.se