Antagning till utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare

Via länkarna på den här sidan och i vänstermenyn hittar du information om antagningsregler till  utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare.

Information om nya gymnasieskolan


Regeringen har fattat beslut om ändringar i högskoleförordningen som kommer att gälla för dem som gått igenom den nya gymnasieskolan och vuxenutbildningen enligt de ämnesplaner som infördes från och med höstterminen 2011. Sökande med betyg från gymnasieskola 2011 kommer att meritvärderas med lite annorlunda regler än sökande från gymnasieskola 2000/2001 och tidigare gymnasieformer när de söker till högskolan när det gäller betygsskala, hur jämförelsetalet räknas ut och meritpoäng.

Enligt ett pressmeddelande från regeringen den 22 maj 2012 ska elever med examen från nya gymnasieskolan under en övergångsperiod konkurrera i en egen urvalsgrupp vid antagningen till högskolan. Beslutet gäller antagning till högskolan från höstterminen 2014 till vårterminen 2017. Därefter kommer dessa att meritvärderas tillsammans med sökande från tidigare former av utbildning på gymnasial nivå.

Läs regeringens pressmeddelandet (nytt fönster) »

Mer information kommer att publiceras på Högskoleverkets hemsida så snart fler detaljer kring beslutet finns tillgängliga.

Särskild behörighet


Högskoleverket tog i december 2011 beslut om områdesbehörigheter anpassade till den nya gymnasieskolan.

Se vidare i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter »PDF

Läs mer om reglerna för den nya gymnasieskolan under de följande rubrikerna om antagning.

Behörig till utbildningen


För att bli antagen till högre utbildning måste man ha vissa förkunskaper. Den som har de förkunskaper som krävs är behörig. Behörighetskraven är indelade i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många utbildningar ytterligare förkunskaper, så kallad särskild behörighet.

Läs mer om behörighet »

Urval utifrån betyg, högskoleprov eller alternativt urval


När det är fler sökande till en utbildning än det finns platser fördelas platserna utifrån ett urval. Urvalet görs utifrån de sökandes meriter: betyg, resultat på högskoleprovet eller andra meriter i ett alternativt urval.

Läs mer om urval »

Läs mer


Reglerna om tillträde (antagning) till högre utbildning finns i 7:e kapitlet i högskoleförordningen. Det finns också föreskrifter som rör antagning. Varje universitet och högskola ska dessutom ha en antagningsordning. Du hittar de här texterna via länkarna i högerspalten.

Frågor om antagningsreglerna


Elever och föräldrar bör i första hand kontakta skolans eller kommunens studie- och yrkesvägledare eller en studievägledare på högskolan.

Frågor om antagningen: Använd kontaktformuläret på antagning.se (nytt fönster) eller ring 0771 — 55 07 20.

Frågor som rör utformning av betyg m.m. besvaras av Skolverket: skolverket@skolverket.se eller 08-527 332 00.

Läs mer om gymnasieskolan på Skolverkets webbplats (nytt fönster) »

Senast uppdaterad: 2012-10-19
Kontaktperson: Leif Strandberg, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se

LÄNKAR

Högskoleförordningen

Föreskrifter om grundläggande behörighet och urval PDF

Föreskrifter om områdesbehörigheter, till och med HSVFS 2011:1 (konsoliderad version)PDF

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheterPDF

Föreskrifter om särskilda behörigheter för yrkeslärare (2011:7)PDF

Tabell över områdesbehörigheterPDF