universitet
university
 
 

Definition:

högskola (1) med generellt tillstånd att utfärda examen på forskarnivå

Anmärkning:

De statliga universiteten finns angivna i bilaga 1 till högskoleförordningen.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: