statligt universitet
public-sector university
 
 

Definition:

universitet med staten som huvudman

Anmärkning:

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: