samfinansiering
joint funding
 
co-financing 

Definition:

Anmärkning:

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: