reglerat yrke
regulated profession
 
 

Definition:

Anmärkning:

I svensk lag fastställs vad som krävs för att få arbeta inom de så kallade reglerade yrkena, t.ex. en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: