områdesbehörighet
field-specific entry requirements
 
 

Definition:

Anmärkning:

Den särskilda behörigheten är inte densamma för all högskoleutbildning utan är sedan 2010-01-01 uppdelad i så kallade områdesbehörigheter. Systemet med standardbehörigheter har upphört att gälla. Systemet med områdesbehörigheter består av behörighetskrav för olika utbildningar, kopplade till kurser som ger extra poäng, så kallade meritkurser.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: