högskolepoäng
credit
 
 
higher education credit
HE credit

Definition:

poäng för högskoleutbildning som ges av statliga universitet och högskolor samt av enskilda utbildningsanordnare som har fått tillstånd av regeringen att utfärda examen

Anmärkning:

Från 2007 anges omfattningen av högskoleutbildningen i högskolepoäng (tidigare användes poäng) där heltidsstudier under ett normalstudieår om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng (hp). 1,5 högskolepoäng motsvarar således 1 poäng i det äldre systemet. Begreppet ECTS-poäng bör inte blandas ihop med begreppet högskolepoäng.

Annan sökterm:

poäng

Jämför:

Hänvisningar: