gemensam examen
joint degree
 
 

Definition:

examen gemensamt utfärdad av minst två lärosäten i ett eller flera länder, baserad på ett integrerat utbildningsprogram, i enlighet med respektive lands nationella lagstiftning

Anmärkning:

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: