Nationell referensram för examina (NQF)

Den nationella referensramen för examina presenterar en översikt av det svenska högskolesystemet.

Dokumentet innehåller en beskrivning av högskolesektorn, utbildnings- och examensstrukturen, antagningsprocessen, kvalitetssäkringsprocessen samt erkännande av utländska examina.

Ladda ner Nationell referensram för examina »PDF

Bilaga 1 i dokumentet visar den svenska examensstrukturen
Bilaga 2 i dokumentet visar examensbeskrivningar för grund- och avancerad nivå

Den engelska versionen av referensramen - NQF (National Qualifications Framework) »PDF

Bakgrund


Den nationella referensramen för examina har sin utgångspunkt i den europeiska referensramen, som i sin tur bygger på det europeiska samarbetet i Bolognaprocessen.

Läs mer i den europeiska referensramen för examina (pdf, nytt fönster) »

Läs mer om Bolognaprocessen »

Schema över utbildnings- och examensstrukturen: Grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
Senast uppdaterad: 2012-05-03
Kontaktperson: Jean-Pierre Zune, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se