Dekorationsbild
2012-07-13

Högskoleverkets kvalitetsgranskningar diskuteras på DN:s ledarsidor

Den 13 juli skriver Karin Svanborg-Sjövall om Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar och att dessa nu blivit synliga för blivande studenter som står i begrepp att välja utbildning. Hon menar att det är rimligt att den skattefinansierade högre utbildningen utsätts för kvalitetsprövningar.
Senast uppdaterad: 2012-07-13
Kontaktperson: Stina Moritz, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se