Dekorationsbild
2012-07-13

Drygt 272 000 antagna till höstens högskoleutbildningar

Antalet antagna till utbildningar vid universitet och högskolor minskar från knappt 274 000 till drygt 272 000, trots att antalet behöriga sökande i år ökat från knappt 340 000 till drygt 350 000. Även utbudet av utbildningar minskar. Det visar färsk statistik från Verket för högskoleservice, VHS.
Senast uppdaterad: 2012-07-13
Kontaktperson: Torkel Holmström, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se