Engelska Svenska
V  
validation validering
vehicle engineering farkostteknik
Very High Quality mycket hög kvalitet
veterinary medicine veterinärmedicin
veterinary surgeon veterinär
Vice-Chancellor /GB/ rektor
visiting lecturer gästlärare
visiting professor gästprofessor
visiting research fellow gästforskare
visual arts bildkonst
vocational education and training yrkesutbildning