Engelska Svenska
J  
joint admissions database for higher education in Sweden NYA
joint degree gemensam examen
joint funding samfinansiering
jubilee doctor jubeldoktor
judgement and approach värderingsförmåga och förhållningssätt
jurisprudence rättsvetenskap