Svenska Engelska
För merparten av begreppen finns endast översättning. Begrepp märkta med * innehåller mer information.  
Ö  
ömsesidigt akademiskt erkännande av högre utbildning* mutual academic recognition
ÖNH (se Överklagandenämnden för högskolan)  
öppen ingång* common entry
övergångsbestämmelse interim regulation
övergångsfrekvens higher education initial participation rate
Överklagandenämnden för högskolan Higher Education Appeals Board
översiktskurs survey course
övning exercise
övningskurs practical course
övningsskrivning mock exam
övningsuppgift practical assignment