Svenska Engelska
För merparten av begreppen finns endast översättning. Begrepp märkta med * innehåller mer information.  
O  
obehörig unqualified
obligatorisk kurs compulsory course
oceanografi, hydrologi och vattenresurser* oceanography, hydrology and water resources
odontologi* odontology
odontologie doktorsexamen* Degree of Doctor of Philosophy in Dental Science
odontologie högskoleexamen* Higher Education Diploma in Dental Science
odontologie kandidatexamen* Degree of Bachelor of Science in Dental Science
odontologie licentiatexamen* Degree of Licentiate of Dental Science
odontologie magisterexamen* Degree of Master of Science in Dental Science (60 credits)
odontologie masterexamen* Degree of Master of Science in Dental Science (120 credits)
offentlig handling public document
offentligshetsprincipen* the principle of public access to official documents
offentligt försvar* public defence
officersexamen* Degree of Bachelor of Science in Military Studies
oftalmologi* ophthalmology
ompröva ett beslut review a decision
omprövning review
omregistrering re-registration
område  
områdesbehörighet* field-specific entry requirements
områdeskurs* field-specific weighted course
omtentamen retake
omvårdnad* nursing
oorganisk kemi* inorganic chemistry
opponent* faculty examiner
opponera (på)* publicly discuss and examine
opposition* public discussion and examination
optiker* optician
optikerexamen* Degree of Bachelor of Science in Optometry
ordinarie anställning employed until further notice
organisk kemi* organic chemistry
organistexamen* Master of Fine Arts in Church Music
ortopedi* orthopaedics
ortopedingenjör* orthopaedic engineer
ortopedingenjörsexamen* Degree of Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics
otillåtet hjälpmedel* unauthorised aids
otillåtet samarbete* unauthorised collaboration
oto-rino-laryngologi* otorhinolaryngology