Svenska Engelska
För merparten av begreppen finns endast översättning. Begrepp märkta med * innehåller mer information.  
K  
kandidatexamen* Degree of Bachelor
kandidatprogram Bachelor's programme
kandidatuppsats Bachelor's essay
kappa till avhandling* summarising chapter of a compilation thesis
kardiologi* cardiac and cardiovascular systems
karriärvägledare (se yrkesvägledare)  
katederundervisning whole-group teaching
kemi* chemistry
kemiska processer* chemical process engineering
kemiteknik* chemical engineering
keramteknik* ceramics
kiropraktor* chiropractor
kirurgi* surgery
klassiska språk classical languages
klimatforskning* climate research
klinisk assistent clinical assistant
klinisk laboratoriemedicin* clinical laboratory medicine
klinisk medicin* clinical medicine
klinisk utbildning clinical training
klinisk vetenskap* clinical science
kollegial utvärdering* peer review
kollegium faculty meeting
kommersialisering av forskningsresultat commercialisation of research
kommunikationssystem* communication systems
kommunikationsvetenskap* communication studies
kompendium compendium
kompetensbevis certificate of professional competence
kompetenshöjande åtgärder professional development courses
kompetenskrav competence requirements
kompetensnivå competence level
kompetensutveckling continuing professional development
kompletterande utbildning bridging programme, professional status training
kompletterande utbildning för utländska akademiker* bridging programme for international graduates
komplettering* supplementary qualification
kompositmaterial och kompositteknik* composite science and engineering
komvux (se gymnasial vuxenutbilding)  
konferensartikel* paper
konkurrenskomplettering* top-up qualification
konst* arts
konstnärlig fakultet* faculty of fine, applied and performing arts
konstnärlig grund* artistic basis
konstnärlig högskola university college of fine, applied and performing arts
konstnärlig högskoleexamen* Higher Education Diploma
konstnärlig högskoleexamen i dans* Higher Education Diploma in Dance
konstnärlig högskoleexamen i design* Higher Education Diploma in Design
konstnärlig högskoleexamen i fri konst* Higher Education Diploma in Fine Arts
konstnärlig högskoleexamen i konsthantverk* Higher Education Diploma in Arts and Crafts
konstnärlig högskoleexamen i litterär gestaltning* Higher Education Diploma in Literary Composition
konstnärlig högskoleexamen i media* Higher Education Diploma in Media
konstnärlig högskoleexamen i musik* Higher Education Diploma in Music
konstnärlig högskoleexamen i nycirkus* Higher Education Diploma in Neo Circus
konstnärlig högskoleexamen i opera* Higher Education Diploma in Opera
konstnärlig högskoleexamen i scen och media* Higher Education Diploma in Performing Arts and Media
konstnärlig högskoleexamen i teater* Higher Education Diploma in Theatre
konstnärlig kandidatexamen* Degree of Bachelor of Fine Arts
konstnärlig kandidatexamen i dans* Degree of Bachelor of Fine Arts in Dance
konstnärlig kandidatexamen i design* Degree of Bachelor of Fine Arts in Design
konstnärlig kandidatexamen i fri konst* Degree of Bachelor of Fine Arts
konstnärlig kandidatexamen i konsthantverk* Degree of Bachelor of Fine Arts in Arts and Crafts
konstnärlig kandidatexamen i litterär gestaltning* Degree of Bachelor of Fine Arts in Literary Composition
konstnärlig kandidatexamen i media* Degree of Bachelor of Fine Arts in Media
konstnärlig kandidatexamen i musik* Degree of Bachelor in Music
konstnärlig kandidatexamen i nycirkus* Degree of Bachelor of Fine Arts in Neo Circus
konstnärlig kandidatexamen i opera* Degree of Bachelor of Fine Arts in Opera
konstnärlig kandidatexamen i scen och media* Degree of Bachelor of Fine Arts in Performing Arts and Media
konstnärlig kandidatexamen i teater* Degree of Bachelor of Fine Arts in Theatre
konstnärlig magisterexamen* Degree of Master of Fine Arts (60 credits)
konstnärlig magisterexamen i dans* Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Dance
konstnärlig magisterexamen i design* Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Design
konstnärlig magisterexamen i fri konst* Degree of Master of Fine Arts (60 credits)
konstnärlig magisterexamen i konsthantverk* Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Arts and Crafts
konstnärlig magisterexamen i litterär gestaltning* Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Literary Composition
konstnärlig magisterexamen i media* Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Media
konstnärlig magisterexamen i musik* Degree of Master in Music (60 credits)
konstnärlig magisterexamen i nycirkus* Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Neo Circus
konstnärlig magisterexamen i opera* Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Opera
konstnärlig magisterexamen i scen och media* Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Performing Arts and Media
konstnärlig magisterexamen i teater* Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Theatre
konstnärlig masterexamen* Degree of Master of Fine Arts (120 credits)
konstnärlig masterexamen i dans* Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Dance
konstnärlig masterexamen i design* Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Design
konstnärlig masterexamen i fri konst* Degree of Master of Fine Arts (120 credits)
konstnärlig masterexamen i konsthantverk* Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Arts and Crafts
konstnärlig masterexamen i litterär gestaltning* Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Literary Composition
konstnärlig masterexamen i media* Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Media
konstnärlig masterexamen i musik* Degree of Master in Music (120 credits)
konstnärlig masterexamen i nycirkus* Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Neo Circus
konstnärlig masterexamen i opera* Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Opera
konstnärlig masterexamen i scen och media* Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Performing Arts and Media
konstnärlig masterexamen i teater* Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Theatre
konstnärlig utbildning programmes in fine, applied and performing arts
konstnärligt utvecklingsarbete artistic research and development
konstnärligt ämne creative and artistic subject
konstvetenskap* art history
kontrollbesked* preliminary assessment
korrosionsteknik* corrosion engineering
kriterium criterion
kulturgeografi* human geography
kulturstudier* cultural studies
kunnande expertise
kunskap knowledge
kunskap och förståelse knowledge and understanding
kunskaper och färdigheter knowledge and skills
kunskapsnivå level of knowledge
kunskaps- och innovationssystem knowledge and innovation system
kunskapssyn approach to knowledge
kurs* course
kursanordnare course provider
kursansvarig course coordinator
kursbevis course certificate
kursdeltagare course participant
kursinnehåll course content
kursklassificering* course classification
kurskod course code
kurslitteratur* reading list
kurslängd course length
kursmål* intended course learning outcomes
kursnivå course level
kursort course location
kursperiod course period
kursplan* course syllabus
kurstillfälle course date
kursuppläggning course organisation
kursutbud* range of courses offered
kursutvärdering (se kursvärdering)  
kursvärdering* course evaluation
kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning (se kvalificerad yrkesutbildning)  
kvalificerad yrkesutbildning post-secondary vocational education and training
kvalitetsarbete quality assurance procedures
kvalitetsaspekt quality aspects
kvalitetsbedömning quality assessment
kvalitetsförbättring quality improvement
kvalitetsgranskning quality audit
kvalitetskontroll quality control
kvalitetsstyrning quality management
kvalitetssäkring quality assurance
kvalitetssäkringsorgan quality assurance agency
kvalitetsutvärdering quality evaluation
kvoterad antagning quota-based admissions
kvotering affirmative quotas
kvällskurs evening course
KY (se kvalificerad yrkesutbildning)  
kåravgift students' union fee
kårfunktionär students' union official
kårobligatorium* compulsory students' union membership
kårtillhörighet students' union membership
köpande högskola (se beställande högskola)